1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
1 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Hacı Ahmed 70 0 0 Basak
2
2 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Hacı Ahmed 25 0 0 oğlu Basak
3
3 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Hacı Ahmed Ali 12 0 0 oğlu Basak
4
4 - 0 Orta Hacıoğlu İsmail 15 0 0 Basak
5
5 - 0 Hacıoğlu Mustafa 10 0 0 kardeşi Basak
6
6 - 0 Kısa Kara Emiroğlu Mehmed Ahmed 35 0 0 Basak
7
7 - 0 Emiroğlu Mehmed Ahmed Mehmed 8 0 0 oğlu Basak
8
8 - 0 Emiroğlu Mehmed Ahmed Abdullah 1 0 0 oğlu Basak
9
9 - 0 Orta Kara Sipahioğlu Mahmud Ömer 40 0 0 Basak
10
9 - 1 Sipahioğlu Mahmud 0 0 0 Basak
11
10 - 0 Sipahioğlu Mahmud Ömer Ahmed 15 0 0 oğlu Basak
12
11 - 0 Sipahioğlu Mahmud Ömer İbrahim 7 0 0 oğlu Basak
13
12 - 0 Sipahioğlu Mahmud Ömer Halil 5 0 0 oğlu Basak
14
13 - 0 Sipahioğlu Mahmud Ömer Ali 1 0 0 oğlu Basak
15
14 - 0 Çobanoğlu Ali Mustafa 70 0 0 Basak
16
15 - 0 Orta Kır Zaimoğlu Ali Mustafa 50 0 0 Basak
17
16 - 0 Zaimoğlu Ali Mustafa Mehmed 4 0 0 oğlu Basak
18
17 - 0 Zaimoğlu Ali Mustafa İbrahim 2 0 0 oğlu Basak
19
18 - 0 Sarı Hüseyinoğlu Süleyman Hasan 50 0 0 Basak
20
19 - 0 Sarı Hüseyinoğlu Süleyman Hasan Ali 1 0 0 oğlu Basak
21
20 - 0 Uzun Kır Sipahioğlu Süleyman Mustafa 60 0 1840 Basak
22
21 - 0 Orta Kara Sipahioğlu Süleyman Mustafa Ali 28 0 0 oğlu Basak
23
22 - 0 Sipahioğlu Süleyman Mustafa Süleyman 7 0 0 oğlu Basak
24
23 - 0 Orta Ak Molla Hüseyinoğlu Ali Halil 50 0 1839 Basak
25
24 - 0 Orta Molla Hüseyinoğlu Ali Halil Ali 20 0 0 oğlu Basak
26
25 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Halil Şerif 14 0 0 oğlu Basak
27
26 - 0 Sipahioğlu Mahmud Hüseyin 30 0 0 Basak
28
27 - 0 Kısa Ak Sipahioğlu Ahmed Ahmed 55 0 0 Basak
29
28 - 0 Orta Kara Seyyid Alioğlu Hüseyin Mehmed 45 0 1842 Basak
30
29 - 0 Seyyid Alioğlu Hüseyin Mehmed Mustafa 3 0 0 oğlu Basak
31
30 - 0 Uzunca Kara Keriş/Gerişoğlu Halil Hüseyin 60 0 0 Basak
32
30 - 1 Keriş/Gerişoğlu Halil 0 0 0 Basak
33
31 - 0 Keriş/Gerişoğlu Halil Hüseyin Halil 6 0 0 oğlu Basak
34
32 - 0 Keriş/Gerişoğlu Halil Hüseyin Hasan 4 0 0 oğlu Basak
35
33 - 0 Orta Ak Seyyid Alioğlu Mehmed Mustafa 63 0 0 Basak
36
34 - 0 Uzunca Ak Hüseyin Seyyid Mahmud 60 0 0 Basak
37
35 - 0 Uzun Hüseyin Hasan Ali 20 0 0 kardeşi oğlu Basak
38
36 - 0 Orta Kara Keriş/Gerişoğlu Halil Ali 50 0 0 Basak
39
37 - 0 Keriş/Gerişoğlu Halil Ali Mustafa 3 0 0 oğlu Basak
40
38 - 0 Keriş/Gerişoğlu Halil Ali Mehmed 1 0 0 oğlu Basak
41
39 - 0 Orta Ahmed Halil 2 0 0 Keriş/Gerişoğlu Alinin hizmetkarı Hizmetkar Basak
42
40 - 0 Uzun Kara Hacıoğlu Hüseyin Ahmed 45 0 0 Basak
43
41 - 0 Kara Hocaoğlu Hüseyin Mehmed 8 0 0 Basak
44
42 - 0 Uzun Ak Molla İsmailoğlu İsmail Mehmed 75 0 1841 Basak
45
43 - 0 Orta Kara Molla İsmailoğlu İsmail Mehmed Mehmed 25 0 0 oğlu Basak
46
44 - 0 Molla İsmailoğlu İsmail Mehmed Ahmed 13 0 0 oğlu Basak
47
45 - 0 Kısa Kara Alioğlu Ali Mustafa 45 0 0 Basak
48
46 - 0 Alioğlu Ali Mustafa Ali 8 0 0 oğlu Basak
49
47 - 0 Orta Kara Osman Molla Abbas 45 0 0 Basak
50
48 - 0 Osman Abbas Osman 1 0 0 oğlu Basak
51
49 - 0 Orta Kara Cinoğlu Hüseyin Mustafa 35 0 0 Basak
52
50 - 0 Molla Fettahoğlu Ahmed Fettah 4 0 0 Basak
53
51 - 0 Orta Kırca Yusufoğlu Abdullah Mahmud 42 0 0 Basak
54
52 - 0 Yusufoğlu Abdullah Mahmud Hüseyin 5 0 0 oğlu Basak
55
53 - 0 Orta Memişoğlu Ahmed Halil 20 0 0 Basak
56
54 - 0 Orta Kara Memişoğlu Ahmed İbrahim 30 0 0 kardeşi Basak
57
55 - 0 Orta Kara Memişoğlu Ahmed Hasan 33 0 0 kardeşi Basak
58
56 - 0 Orta Kara Yusuf Molla İsmail 51 0 0 Basak
59
57 - 0 Orta Yusuf İsmail Hüseyin 15 0 0 oğlu Basak
60
58 - 0 Yusuf İsmail Mehmed 10 0 0 oğlu Basak
61
59 - 0 Yusuf İsmail İbrahim 3 0 0 oğlu Basak
62
60 - 0 Uzun Kır Ayvazoğlu Süleyman Ahmed 50 0 0 Basak
63
61 - 0 Ayvazoğlu Süleyman Ahmed Ali 15 0 0 oğlu Basak
64
62 - 0 Uzun Ak Kara Hattatoğlu? İbrahim Ali 60 0 0 Basak
65
63 - 0 Kara Hattatoğlu? İbrahim Ali Ahmed 12 0 0 oğlu Basak
66
64 - 0 Molla İbrahimoğlu İbrahim Hasan 7 0 0 Basak
67
64 - 1 Molla İbrahimoğlu İbrahim 0 0 0 Basak
68
65 - 0 Molla İbrahimoğlu İbrahim Ahmed 4 0 0 kardeşi Basak
69
66 - 0 Koca Süleymanoğlu Mustafa Ahmed 15 0 0 Basak
70
67 - 0 Orta Kara Seydioğlu Hüseyin İbrahim 50 0 0 Basak
71
67 - 1 Seydioğlu Hüseyin İbrahim Veli 0 0 0 oğlu Basak
72
68 - 0 Orta Seydioğlu Hüseyin İbrahim Hüseyin 20 0 1842 kardeşi Basak
73
69 - 0 Seydioğlu Hüseyin İbrahim Ahmed 12 0 0 kardeşi Basak
74
70 - 0 Uzunca Kara Asaroğlu? Mehmed Molla Halil 32 0 0 Basak
75
71 - 0 Orta Kara Keriş/Gerişoğlu Halil Mehmed 40 0 0 Basak
76
72 - 0 Orta Kara Receboğlu Süleyman Ahmed 30 0 0 Basak
77
73 - 0 Sipahioğlu Ahmed 2 0 0 Basak
78
74 - 0 Orta Ak Receboğlu Mehmed Mustafa 65 0 1841 Basak
79
75 - 0 Orta Kumral Sipahioğlu Halil Hasan 28 0 0 kardeşi oğlu Basak
80
76 - 0 Orta Sipahioğlu Halil Hüseyin 18 0 0 kardeşi Basak
81
77 - 0 Sipahioğlu Halil Ahmed 13 0 0 kardeşi oğlu Basak
82
78 - 0 Orta Kumral Molla Hüseyinoğlu Ali Hasan 40 0 0 Basak
83
79 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Hasan Mehmed 3 0 0 oğlu Basak
84
80 - 0 Molla Hüseyinoğlu Ali Hasan Ali 1 0 0 oğlu Basak
85
81 - 0 Uzunca Ak Kalyoncuoğlu Ali Halil 65 0 1839 Basak
86
82 - 0 Uzun Kara Kalyoncuoğlu Ali Halil Ahmed 30 0 0 oğlu Basak
87
83 - 0 Orta Sarı Kalyoncuoğlu Salih Ali 55 0 0 Basak
88
84 - 0 Uzun Sarı Kalyoncuoğlu Salih Ali Salih 25 0 0 oğlu Basak
89
85 - 0 Orta Kalyoncuoğlu Salih Ali Mustafa 15 0 0 oğlu Basak
90
86 - 0 Kalyoncuoğlu Salih Ali Mehmed Emin 12 0 0 oğlu Basak
91
87 - 0 Orta Kara Yusufoğlu Abdullah Mehmed 32 0 0 Basak
92
88 - 0 Yusufoğlu Abdullah Mehmed Abdullah 13 0 0 oğlu Basak
93
89 - 0 Yusufoğlu Abdullah Mehmed Mustafa 5 0 0 oğlu Basak
94
90 - 1 Uzun Kara Çavuşoğlu Halil İbrahim 45 0 0 Basak
95
91 - 0 Çavuşoğlu Halil İbrahim Halil 7 0 0 oğlu Basak
96
92 - 0 Çavuşoğlu Halil İbrahim Mustafa 1 0 0 oğlu Basak
97
93 - 1 Orta Kırca Çavuşoğlu Feyzullah Ahmed 45 0 0 Basak
98
94 - 0 Çavuşoğlu Feyzullah Ahmed Hasan 5 0 0 oğlu Basak
99
95 - 0 Orta Kara Kadiroğlu Halil Ali 32 0 0 Basak
100
96 - 0 Uzun Sarı Fettahoğlu Abdülfettah Mustafa 35 0 0 Basak
101
97 - 0 Uzun Kara Muradoğlu Ali Süleyman 37 0 0 Basak
102
98 - 0 Muradoğlu Ali Süleyman Murad 5 0 0 oğlu Basak
103
99 - 0 Muradoğlu Ali Süleyman Ali 2 0 0 oğlu Basak
104
100 - 0 Orta Ak Bahşioğlu Bahşi Molla Mustafa 71 0 0 Basak
105
101 - 0 Uzun Bahşioğlu Bahşi Mustafa Mustafa 15 0 0 oğlu Basak
106
102 - 0 Orta Kara Kadiroğlu İbrahim Hasan 40 0 0 Basak
107
103 - 0 Orta Sarı Haliloğlu Halil İbrahim 18 0 0 Basak
108
104 - 0 Orta Sarı Sarı Haliloğlu Halil Musa 25 0 0 kardeşi Basak
109
105 - 0 Kısa Kara Fıkıoğlu Mustafa İbrahim 45 0 0 Basak
110
106 - 0 Orta Ter Fıkıoğlu Mustafa İbrahim Mustafa 20 0 0 oğlu Basak
111
107 - 0 Fıkıoğlu Mustafa İbrahim Mehmed 10 0 0 oğlu Basak
112
108 - 0 Fıkıoğlu Mustafa İbrahim Halil 3 0 0 oğlu Basak
113
109 - 0 Fıkıoğlu Mustafa İbrahim Süleyman 1 0 1239 oğlu Basak
114
110 - 0 Orta Kadiroğlu Süleyman Mustafa 20 0 0 Basak
115
111 - 0 Orta Köse Çırakoğlu Hüseyin Mehmed 35 0 0 Basak
116
112 - 0 Çırakoğlu Hüseyin Mehmed Ali 6 0 0 oğlu Basak
117
113 - 0 Çırakoğlu Hüseyin Mehmed Hasan 4 0 0 oğlu Basak
118
114 - 0 Sarı İbrahimoğlu Ahmed İbrahim 15 0 0 Basak
119
115 - 0 Uzun Ak Kelemcioğlu? Hasan Osman 75 0 0 Basak
120
116 - 0 Orta Köse Kelemcioğlu? Hasan Osman Hasan 30 0 0 oğlu Basak
121
117 - 0 Orta Ak Kelemcioğlu? Ahmed Ahmed 80 0 1841 Basak
122
118 - 0 Orta Köse Kadiroğlu Ahmed Mustafa 35 0 0 Basak
123
119 - 0 Orta Sarı Muradoğlu Murad Ahmed 48 0 0 Basak
124
120 - 0 Orta Muradoğlu Murad Ahmed Murad 18 0 0 oğlu Basak
125
121 - 0 Muradoğlu Murad Ahmed Halil 8 0 0 oğlu Basak
126
122 - 0 Orta Sarı İbrahimoğlu Salih Mustafa 15 0 0 Basak
127
123 - 0 Sarı İbrahimoğlu Salih Ali 10 0 0 kardeşi Basak
128
124 - 0 Orta Kara Kadiroğlu Hasan Molla Salih 42 0 0 Basak
129
125 - 0 Orta Köse Kadiroğlu Hasan Hüseyin 30 0 0 kardeşi Basak
130
126 - 0 Orta Kara Kelemcioğlu? Mustafa Ali 40 0 0 Basak
131
127 - 0 Kelemcioğlu? Mustafa Ali Mustafa 2 0 0 oğlu Basak
132
128 - 0 Orta Kelemcioğlu? Mustafa Hasan 20 0 0 kardeşi Basak
133
129 - 0 Orta Köse Alioğlu Ali Hasan 50 0 0 Basak
134
130 - 0 Orta Kara Kethüdaoğlu Abidin Hüseyin 50 0 0 Basak
135
131 - 0 Kethüdaoğlu Abidin Hüseyin Hasan 5 0 0 oğlu Basak
136
132 - 0 Orta Ak Receboğlu Receb Molla Ahmed 70 0 0 Basak
137
133 - 0 Orta Ter Receboğlu Receb Ahmed Mehmed Ali 22 0 0 oğlu Basak
138
134 - 0 Orta Receboğlu Receb Ahmed Hüseyin 20 0 1842 oğlu Basak
139
135 - 0 Orta Kara Ahmed Çelebi Hüseyin 60 0 0 Basak
140
136 - 0 Orta Ter Ahmed Hüseyin Ahmed 20 0 0 oğlu Basak
141
137 - 0 Ahmed Hüseyin Ahmed Hasan 13 0 0 oğlu Basak
142
138 - 0 Ahmed Hüseyin Ahmed Ali 10 0 0 oğlu Basak
143
139 - 0 Ahmed Hüseyin Ahmed Mehmed 5 0 0 oğlu Basak
144
140 - 0 Orta Kırca Üçercioğlu Mustafa Ali 40 0 0 Basak
145
141 - 0 Orta Ter Üçercioğlu Mustafa Ali Hasan 17 0 0 oğlu Basak
146
142 - 0 Üçercioğlu Mustafa Ali Hüseyin 10 0 1841 oğlu Basak
147
143 - 0 Üçercioğlu Mustafa Ali Süleyman 5 0 0 oğlu Basak
148
144 - 0 Üçercioğlu Mustafa Ali Mustafa 2 0 0 oğlu Basak
149
145 - 0 Orta Sarı Üçercioğlu Mustafa Ahmed 30 0 0 kardeşi Basak
150
146 - 0 Orta Sarı Molla Fettahoğlu Ahmed Mehmed 25 0 0 Basak
151
147 - 0 Molla Fettahoğlu Ahmed Hüseyin 12 0 0 kardeşi Basak
152
148 - 0 Uzunca Kara Ramazanoğlu Hüseyin Ali 45 0 1842 Basak
153
149 - 0 Uzunca Ramazanoğlu Hüseyin Ali Ramazan 15 0 0 oğlu Basak
154
150 - 0 Ramazanoğlu Hüseyin Ali Hasan 10 0 0 oğlu Basak
155
151 - 0 Ramazanoğlu Hüseyin Ali Hüseyin 8 0 0 oğlu Basak
156
152 - 0 Ramazanoğlu Hüseyin Ali Mehmed 2 0 0 oğlu Basak
157
153 - 0 Orta Sarı Sagiroğlu? Halil Süleyman 40 0 0 Basak
158
154 - 0 Sagiroğlu? Halil Süleyman Hasan 5 0 0 oğlu Basak
159
155 - 0 Uzun Sarı Deli Mehmedoğlu Mehmed Halil 25 0 0 Basak
160
156 - 0 Deli Mehmedoğlu Mehmed İbrahim 12 0 0 kardeşi Basak
161
157 - 0 Orta Köse Kethüdaoğlu Abidin Mehmed 90 0 0 Basak
162
158 - 0 Kara Kethüdaoğlu Abidin Mehmed Zeynelabidin 30 0 0 oğlu Basak
163
158 - 1 Kethüdaoğlu Abidin Mehmed Zeynelabidin Kara Ali 0 0 0 oğlu Basak
164
159 - 0 Kethüdaoğlu Abidin Mehmed Ahmed 1 0 0 oğlu Basak
165
160 - 0 Ayvazoğlu Mustafa Hasan 52 0 0 Basak
166
161 - 0 Uzun Sarı Ayvazoğlu Mustafa Hasan Hüseyin 25 0 0 oğlu Basak
167
162 - 0 Orta Ter Ayvazoğlu Mustafa Hasan Mehmed 20 0 0 oğlu Basak
168
163 - 0 Ayvazoğlu Mustafa Hasan Ali 12 0 0 oğlu Basak
169
164 - 0 Ayvazoğlu Mustafa Hasan Halil 8 0 0 oğlu Basak
170
165 - 0 Ayvazoğlu Mustafa Hasan Mustafa 5 0 0 oğlu Basak
171
166 - 0 Orta Kır Hasanoğlu Hasan Mustafa 55 0 1842 Basak
172
167 - 0 Hasanoğlu Hasan Mustafa Mehmed 8 0 0 oğlu Basak
173
168 - 0 Hasanoğlu Hasan Mustafa Hasan 4 0 0 oğlu Basak
174
169 - 0 Orta Kara Koca Mustafaoğlu Mustafa Mehmed 30 0 0 Basak
175
170 - 0 Orta Ter Receboğlu Süleyman Hasan 25 0 0 Basak
176
171 - 0 Orta Köse Hacıoğlu Mahmud Numan 25 0 0 Basak
177
171 - 1 Hacıoğlu Mahmud Numan Mahmud 0 0 0 oğlu Basak
178
172 - 0 Orta Ter Hacıoğlu Mahmud Hüseyin 23 0 0 kardeşi Basak
179
173 - 0 Orta Ak Hacıoğlu Halil Hüseyin 80 0 1839 Basak
180
174 - 0 Orta Kara Hacıoğlu Halil Hüseyin Hüseyin 28 0 0 oğlu Basak
181
175 - 0 Hacıoğlu Halil Hüseyin Hüseyin Mehmed 1 0 0 torunu Basak
182
176 - 0 Orta Sarı Vehhaboğlu Abdülvehhab Hüseyin 35 0 0 Basak 1255 te Edremid? kazasına gitmiş
183
177 - 0 Orta Köse Sekbanoğlu Ali Osman 32 0 0 Basak 1255 te Bursa kazasına gitmiş
184
178 - 0 Orta Kara Kara Hüseyinoğlu Hüseyin Halil 42 0 0 Basak
185
178 - 1 Kara Hüseyinoğlu Hüseyin Halil İbrahim 0 0 0 oğlu Basak
186
178 - 2 Kara Hüseyinoğlu Hüseyin Halil Ali 0 0 0 oğlu Basak
187
179 - 0 Orta Kumral Hacı Abbasoğlu Abbas Ali 45 0 0 Basak
188
180 - 0 Orta Ter Süleymanoğlu İbrahim Hasan 21 0 1841 Basak