1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Orta Kumral Resuloğlu Mustafa 30 0 0 Balıoğlu
2
0 - 2 Resuloğlu Mustafa Süleyman 5 0 0 Mustafanın oğlu Balıoğlu
3
0 - 3 Resuloğlu Mustafa Abdullah 2 0 0 Mustafanın oğlu Balıoğlu
4
0 - 4 Resuloğlu Mustafa Mehmed 1 0 0 Mustafanın oğlu Balıoğlu
5
0 - 5 Orta Kara Resuloğlu Süleyman 27 0 0 Mustafanın kardeşi Balıoğlu
6
0 - 6 Orta Kara Resuloğlu Molla Musa 25 0 0 Mustafanın kardeşi Balıoğlu
7
0 - 7 Kısa Sakalı çıkmamış Hasanoğlu Hüseyin 25 0 0 Balıoğlu
8
0 - 8 Orta Sarı Kafaoğlu Ali 45 0 0 Balıoğlu
9
0 - 9 Orta Köse Töngekoğlu Ali 25 0 0 Balıoğlu
10
0 - 10 Töngekoğlu Ali Ömer 2 0 0 Alinin oğlu Balıoğlu
11
0 - 11 Orta Kır Kafaoğlu Mustafa 51 0 0 Balıoğlu
12
0 - 12 Uzun Kara Kethüdaoğlu Mehmed 40 0 0 Balıoğlu
13
0 - 13 Kethüdaoğlu Mehmed Salih 10 0 0 Mehmedin oğlu Balıoğlu
14
0 - 14 Kethüdaoğlu Mehmed Halil 8 0 0 Mehmedin oğlu Balıoğlu
15
0 - 15 Kethüdaoğlu Mehmed Osman 1 0 0 Mehmedin oğlu Balıoğlu
16
0 - 16 Orta Kır Külahlıoğlu Molla Hüseyin 0 0 0 Balıoğlu
17
0 - 17 Orta Ter Kavuncuoğlu Abdullah 25 0 0 Balıoğlu
18
0 - 18 Kavuncuoğlu Mustafa 7 0 0 Abdullahın kardeşi Balıoğlu
19
0 - 19 Ferhadoğlu Mustafa 8 0 0 Balıoğlu
20
0 - 20 Ferhadoğlu Halil 5 0 0 Mustafanın kardeşi oğlu Balıoğlu
21
0 - 21 Uzun Ak Ferhadoğlu Ömer 65 0 0 Balıoğlu
22
0 - 22 Ferhadoğlu Ömer İsmail 27 39 1842 Ömerin oğlu E Balıoğlu Asakiri Mansurede asker, Vefat : 28 Şubat 1842 , 17 Muharrem 1258
23
0 - 23 Uzun Kara Keleşoğlu Mustafa 35 0 0 Balıoğlu
24
0 - 24 Keleşoğlu Mustafa Ahmed 8 0 0 Mustafanın oğlu Balıoğlu
25
0 - 25 Uzun Köse Keleşoğlu Halil 25 0 0 Balıoğlu
26
0 - 26 Keleşoğlu Halil Mehmed 2 0 0 Halilin oğlu Balıoğlu
27
0 - 27 Orta Sarı Koncaroğlu Mehmed 45 0 0 Balıoğlu
28
0 - 28 Koncaroğlu Mehmed Mehmed 10 0 0 Mehmedin oğlu Balıoğlu
29
0 - 29 Koncaroğlu Halil 10 0 0 Balıoğlu
30
0 - 30 Kısa Sakalı çıkmamış Halil 22 0 0 Koncaroğlu Halilin Üveği babası Balıoğlu
31
0 - 31 Kısa Sarı Koncaroğlu Mustafa 30 0 0 Balıoğlu
32
0 - 32 Uzun Sarı Koncaroğlu Molla Mustafa 35 0 0 Balıoğlu
33
0 - 33 Ferhadoğlu Mehmed 3 0 0 Balıoğlu yetim