1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 0 Ömer Kara Bekir Mehmed Osman 2 0 0 oğlu Beğce
2
0 - 1 Orta Kırca Hacı Ahmed Hacı Osman 55 0 0 Beğce
3
0 - 2 Uzun Sarı Hacı Ahmed Hacı Osman Ali 28 0 0 oğlu Beğce
4
0 - 3 Hacı Ahmed Hacı Osman İbrahim 1 0 0 oğlu Beğce
5
0 - 4 Hacı Ahmed Hacı Osman Ali Ahmed 8 0 0 torunu Beğce
6
0 - 5 Orta Kırca Ali Hacı Mustafa 55 0 0 Beğce Kör
7
0 - 6 Ali Hacı Mustafa Halil 3 0 0 oğlu Beğce
8
0 - 7 Ali Hacı Mustafa Emin 1 0 0 oğlu Beğce
9
0 - 8 Orta Kır Hancıoğlu Hüseyin Osman 55 0 0 Beğce
10
0 - 9 Orta Kara Ali Kamaklı Osman 28 0 0 Hüseyin oğlu Osmanın damadı Beğce
11
0 - 10 Orta Ter Hancıoğlu Ali Hüseyin 25 0 0 Beğce
12
0 - 10 Bezirganoğlu Molla Hüseyin Mustafa 11 0 0 oğlu Beğce
13
0 - 11 Orta Kır Hüseyinoğlu Hüseyin Hasan 0 0 0 Beğce
14
0 - 12 Sakalsız İsmail Ali 15 0 0 Beğce
15
0 - 13 İsmail Salih 12 0 0 Alinin kardeşi Beğce
16
0 - 14 Hancıoğlu Mustafa Emin 12 0 0 Beğce Yetim
17
0 - 15 Hancıoğlu Mustafa Tahir 8 0 0 Eminin kardeşi Beğce Yetim
18
0 - 16 Orta Sarı Dinibütünoğlu Osman Süleyman 35 0 0 Beğce
19
0 - 17 Orta Kumral az Dinibütünoğlu Osman Mehmed 25 0 0 Süleymanın kardeşi Beğce
20
0 - 18 Orta Kır Dinibütünoğlu Mehmed İbrahim 60 70 1840 Beğce
21
0 - 19 Uzun Kır Osmanoğlu Osman Mustafa 48 0 0 Beğce
22
0 - 20 Osmanoğlu Mustafa Ali 4 0 0 oğlu Beğce
23
0 - 21 Uzunca Kara Baba Alioğlu Mehmed Yusuf 30 0 0 Beğce
24
0 - 22 Sakallı Baba Alioğlu Mehmed Molla Salih 25 0 0 Yusufun kardeşi Beğce müzellef(zülüflü) sakalı
25
0 - 23 Orta Kır Çakır İsmailoğlu İbrahim Osman 45 0 0 Beğce
26
0 - 24 Sakalsız Çakır İsmailoğlu İbrahim Osman İbrahim 15 0 0 oğlu Beğce
27
0 - 25 Çakır İsmailoğlu İbrahim Osman İsmail 12 0 0 oğlu Beğce
28
0 - 26 Orta Kara Berberoğlu İsmail Ali 30 0 0 Beğce
29
0 - 27 Orta Kır Davulcuoğlu Osman Ali 50 59 1839 Beğce
30
0 - 28 Davulcuoğlu Osman Ali İbrahim 4 0 0 oğlu Beğce
31
0 - 29 Orta Kara Hacı İsmailoğlu Ömer Hüseyin 30 0 0 Beğce
32
0 - 30 Orta Ter Hacı İsmailoğlu Ömer Mustafa 25 0 0 Hüseyinin kardeşi Beğce
33
0 - 31 Orta Kır Hacı İsmailoğlu Halil Osman 80 90 1840 Beğce
34
0 - 32 Orta Kır Eyüboğlu İbrahim Ali 45 0 0 Beğce
35
0 - 33 Eyüboğlu İbrahim Ali Osman 1 0 0 oğlu Beğce
36
0 - 34 Orta Kumral Güleçlioğlu Mustafa 45 0 0 Beğce
37
0 - 35 Güleçlioğlu Mustafa Hasan 12 0 0 oğlu Beğce
38
0 - 36 Güleçlioğlu Mustafa İbrahim 8 0 0 oğlu Beğce
39
0 - 37 Güleçlioğlu Mustafa Hüseyin 4 0 0 oğlu Beğce
40
0 - 38 Orta Kumral Uzunoğlu Mustafa Ali Salih 40 0 0 Beğce
41
0 - 39 Uzunoğlu Mustafa Ali Salih Mustafa 5 15 1840 oğlu Beğce
42
0 - 40 Orta Kır Musaoğlu Musa Mehmed 64 73 1839 Beğce
43
0 - 41 Musaoğlu Musa Mehmed İbrahim 14 0 0 oğlu Beğce
44
0 - 42 Orta Kara Musaoğlu Musa Mehmed Osman 45 53 1838 Beğce
45
0 - 43 Musaoğlu Musa Mehmed Osman İsmail 1 0 0 Beğce
46
0 - 44 Orta Kara Musaoğlu Musa Mehmed Molla Ahmed 40 0 0 Beğce
47
0 - 45 Musaoğlu Musa Mehmed Molla ahmed Mustafa 1 0 0 Beğce
48
0 - 46 Orta Sarı Sarıoğlu Osman İbrahim 24 0 0 Beğce
49
0 - 47 Sakalsız Sarıoğlu Osman Ali 12 0 0 İbrahimin kardeşi Beğce
50
0 - 48 Orta Kara Anbarcıoğlu İsmail Ömer 42 0 0 Beğce
51
0 - 49 Anbarcıoğlu İsmail Ömer Tahir 1 0 0 oğlu Beğce
52
0 - 50 Orta Kumral Küçükbaşoğlu Mehmed İbrahim 40 0 0 Beğce
53
0 - 51 Orta Kır Küçükbaşoğlu Mehmed Osman 45 0 0 İbrahimin kardeşi Beğce
54
0 - 52 Küçükbaşoğlu Mehmed Osman Halil 1 0 0 Beğce
55
0 - 53 Orta Sarı Hacı İsmailoğlu Ali İsmail 27 0 0 Beğce
56
0 - 54 Uzunca Kumral Sarıoğlu Mustafa Mehmed 50 0 0 Beğce
57
0 - 55 Sakalsız Sarıoğlu Mustafa Mehmed Ali 15 24 1839 oğlu Beğce
58
0 - 56 Sarıoğlu Mustafa Mehmed İsmail 8 0 0 oğlu Beğce
59
0 - 57 Orta Kumral Sarıoğlu Mustafa Ahmed 40 0 0 Mehmedin kardeşi Beğce
60
0 - 58 Sarıoğlu Mustafa Ahmed Mustafa 3 0 0 oğlu Beğce
61
0 - 59 Kısa Kumral Sarıoğlu İbrahim Ali 42 51 1839 Beğce
62
0 - 60 Sarıoğlu İbrahim Ali İbrahim 4 0 0 oğlu Beğce
63
0 - 61 Sarıoğlu İbrahim Ali Osman 2 0 0 oğlu Beğce
64
0 - 62 Orta Sarı Misilioğlu Mustafa Ali 34 0 0 Beğce
65
0 - 63 Orta Ter Memişoğlu Mehmed Halil 22 0 0 Beğce
66
0 - 64 Orta Köse sarı Memişoğlu Mehmed Ali 32 0 0 Beğce
67
0 - 65 Orta Kır Kalyoncuoğlu Halil Ali 60 0 0 Beğce
68
0 - 66 Orta Ter Kalyoncuoğlu Halil Ali İsmail 25 0 0 oğlu Beğce
69
0 - 67 Kalyoncuoğlu Halil Ali Mehmed 18 0 0 oğlu E Beğce Redif Asakiri Hümayunda
70
0 - 68 Sakalsız Kalyoncuoğlu Halil Ali Ömer 16 0 0 oğlu Beğce
71
0 - 69 Orta Kara Kalpaklıoğlu Ali Mustafa 45 0 0 Beğce
72
0 - 70 Kalpaklıoğlu Ali Mustafa Mehmed 8 13 1835 oğlu Beğce
73
0 - 71 Orta Sarı Kalpaklıoğlu Ali İbrahim 38 0 0 Mustafanın kardeşi Beğce
74
0 - 72 Orta Kumral Ali İsmail 25 0 0 Beğce
75
0 - 73 Sakalsız Ali Osman 18 0 0 İsmailin kardeşi E Beğce Redif Asakiri Hümayunda
76
0 - 74 Orta Kır Ömer Kara Bekir Mehmed 65 0 0 Beğce
77
0 - 76 Orta Kara Semercioğlu Osman Ahmed 40 0 0 Beğce
78
0 - 77 Semercioğlu Osman Ahmed Ali 13 0 0 oğlu Beğce
79
0 - 78 Semercioğlu Osman Ahmed Osman 1 0 0 oğlu Beğce
80
0 - 79 Orta Sarı Hacıoğlu Mustafa Mehmed 25 0 0 Beğce
81
0 - 80 Hacıoğlu Mustafa Mehmed Mustafa 1 0 0 oğlu Beğce
82
0 - 81 Orta Kumral Şakirdoğlu Osman Mustafa 43 0 0 Beğce
83
0 - 82 Şakirdoğlu Osman Mustafa İbrahim 2 0 0 oğlu Beğce
84
0 - 83 Orta Kumral Şakirdoğlu Osman Halil 35 0 0 Mustafanın kardeşi Beğce
85
0 - 84 Orta Kumral Şakirdoğlu Ömer Ali 38 0 0 Beğce
86
0 - 85 Şakirdoğlu Ömer Ali Mehmed 11 0 0 Alinin oğlu Beğce
87
0 - 86 Orta Kır Hacı Müftüoğlu Ali Osman 60 0 0 Beğce
88
0 - 87 Hacı Müftüoğlu Ali Osman Mehmed 1 0 0 oğlu Beğce
89
0 - 88 Sakalsız Mehmed Halil 19 0 0 Beğce
90
0 - 89 Orta Kır Kalyoncuoğlu Halil Mehmed 48 0 0 Beğce
91
0 - 90 Kalyoncuoğlu Halil Mehmed Halil 13 0 0 oğlu Beğce
92
0 - 91 Orta Ter Kalyoncuoğlu Mustafa Halil 25 0 0 Beğce
93
0 - 92 Orta Kır Kalyoncuoğlu Halil Ahmed 40 0 0 Beğce
94
0 - 93 Kalyoncuoğlu Halil Ahmed Ömer 10 0 0 oğlu Beğce
95
0 - 94 Kalyoncuoğlu Halil Ahmed Mustafa 7 0 0 oğlu Beğce
96
0 - 95 Orta Kara Kasaboğlu Ali Osman 40 0 0 Beğce
97
0 - 96 Kasaboğlu Ali Osman Ali 2 0 0 oğlu Beğce
98
0 - 97 Orta Ter Molla Ömeroğlu Ömer Mustafa 23 33 1840 E Beğce Redif Asakiri Hümayunda
99
0 - 98 Sakalsız Molla Ömeroğlu Ömer Ali 18 0 0 Mustafanın kardeşi Beğce
100
0 - 99 Orta Kara Ali İbrahim 38 0 0 Berber Beğce
101
0 - 100 Uzun Ter Ali İbrahim Ali 18 0 0 oğlu Beğce
102
0 - 101 Ali İbrahim Şakir 11 0 0 oğlu Beğce
103
0 - 102 Orta Ak Zenduşoğlu İsmail Ali 70 0 0 Beğce
104
0 - 103 Sakalsız Zenduşoğlu İsmail Ali Mehmed 11 0 0 oğlu Beğce
105
0 - 104 Uzunca Kara Hacı Velioğlu Veli Şerif Ahmed 45 0 0 Beğce
106
0 - 105 Hacı Velioğlu Veli Şerif Ahmed Mehmed 7 0 0 oğlu Beğce
107
0 - 106 Uzunca Kır Hatiboğlu Mehmed Osman 0 0 0 Beğce
108
0 - 107 Sakalsız Hatiboğlu Mehmed Osman İbrahim 26 0 0 oğlu Beğce
109
0 - 108 Sakalsız Hatiboğlu Mehmed Osman Halil 22 0 0 oğlu Beğce
110
0 - 109 Orta Sakallı Mustafa Ali Efendi 35 0 0 İmam Beğce
111
0 - 110 Sakalsız Mustafa Abbas 15 0 0 Ali Efendinin biraderi Beğce
112
0 - 111 Mustafa İsmail 12 0 0 Ali Efendinin biraderi Beğce
113
0 - 112 Orta Hatiboğlu Mustafa Mehmed 35 0 0 Beğce
114
0 - 113 Hatiboğlu Mustafa Mehmed Mustafa 5 0 0 oğlu Beğce
115
0 - 114 Orta Kara Veliyuddinin Hafız Arif 54 0 0 Beğce
116
0 - 115 Orta Kumral Emin Alioğlu İbrahim Mehmed 25 0 0 Beğce
117
0 - 116 Orta Kara ...oğlu Osman İsmail 31 0 0 Beğce
118
0 - 117 Sakalsız ...oğlu Osman İsmail Mustafa 18 0 0 oğlu Beğce
119
0 - 118 Orta Az Memişoğlu Mehmed Salih 25 0 0 Beğce
120
0 - 119 Memişoğlu Mehmed Salih İsmail 5 0 0 Salihin oğlu Beğce
121
0 - 120 Duralioğlu Halil Ali 12 0 0 Beğce Yetim
122
0 - 121 Duralioğlu Halil Mehmed 8 0 0 Alinin kardeşi Beğce Yetim
123
0 - 122 Orta Ak Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali 70 0 0 Beğce
124
0 - 123 Orta Ter Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali Mustafa 25 35 1840 oğlu E Beğce Redif Askeri Hümayunda
125
0 - 124 Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali Mustafa Osman 7 0 0 torunu Beğce
126
0 - 125 Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali Mustafa Mehmed 1 0 0 torunu Beğce
127
0 - 126 Orta Ter Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali Molla İbrahim 18 0 0 Mustafanın kardeşi Beğce
128
0 - 127 Molla Abdullahoğlu Abdullah Ali Halil 12 0 0 Mustafanın kardeşi Beğce
129
0 - 128 Orta Kara Hatiboğlu Mustafa Ali 34 0 0 Beğce
130
0 - 129 Çelebioğlu Mehmed Osman 12 0 0 Beğce Yetim
131
0 - 130 Çelebioğlu Mehmed Abdullah 9 0 0 Osmanın kardeşi Beğce yetim
132
0 - 131 Çelebioğlu Mehmed İsmail 6 0 0 Osmanın kardeşi Beğce yetim
133
0 - 132 Orta Köse Köseoğlu Osman İbrahim 28 0 0 Beğce
134
0 - 133 Köseoğlu Osman İbrahim Mustafa 5 0 0 Beğce
135
0 - 134 Orta Kır Musaoğlu Mehmed İbrahim 65 0 0 Beğce
136
0 - 135 Orta Sakalsız Musaoğlu Mehmed İbrahim Mehmed 18 0 0 oğlu Beğce
137
0 - 136 Orta Kır Haliloğlu Mustafa Mehmed 60 0 0 Beğce
138
0 - 137 Orta Ter Haliloğlu Mustafa Mehmed Mustafa 22 32 1840 oğlu E Beğce redif asakir-i hümayunda
139
0 - 138 Sakalsız Haliloğlu Mustafa Mehmed İsmail 18 0 0 oğlu Beğce
140
0 - 139 Haliloğlu Mustafa Mehmed Ali 2 0 0 oğlu Beğce
141
0 - 140 Kısa Sarı Semercioğlu Mustafa Halil 45 0 0 Beğce
142
0 - 141 Uzun Kara Hatiboğlu Ömer Emin 0 0 0 Beğce
143
0 - 142 Hatiboğlu Ömer Emin İbrahim 8 0 0 oğlu Beğce
144
0 - 143 Hatiboğlu Ömer Emin Ömer 2 0 0 oğlu Beğce
145
0 - 144 Orta Hatiboğlu Ömer Osman 37 0 0 Eminin kardeşi Beğce
146
0 - 145 Hatiboğlu Ömer Osman Ahmed 2 0 0 oğlu Beğce
147
0 - 146 Orta Ter Hatiboğlu İbrahim Mehmed 25 0 0 Beğce
148
0 - 147 Orta Kara Ali Hocaoğlu Ali Ahmed 30 0 0 Beğce
149
0 - 148 Ali Hocaoğlu Ali Ahmed Ali 12 0 0 oğlu Beğce
150
0 - 149 Ali Hocaoğlu Ali Ahmed İsmail 4 0 0 oğlu Beğce
151
0 - 150 Ali Hocaoğlu Ali Ahmed İbrahim 1 0 0 oğlu Beğce
152
0 - 151 Orta Kara Gökçeoğlu Halil Hasan 45 0 0 Beğce
153
0 - 152 Gökçeoğlu Halil Hasan Halil 1 0 0 oğlu Beğce
154
0 - 153 Orta Ak Kara Musaoğlu İsmail Mustafa 80 88 1838 Beğce
155
0 - 154 Orta Sarı Kara Musaoğlu İsmail Mustafa İsmail 35 0 0 oğlu Beğce
156
0 - 155 Orta Ter Kara Musaoğlu İsmail Mustafa Mehmed Ali 25 0 0 oğlu Beğce
157
0 - 156 Abdullahoğlu Mustafa Mehmed 8 0 0 Beğce Yetim
158
0 - 157 Abdullahoğlu Mustafa İbrahim 5 0 0 kardeşi Beğce
159
0 - 158 Orta Sarı Emin Alioğlu İbrahim Mehmed 25 0 0 Beğce
160
0 - 159 Semercioğlu Abdullah İbrahim 12 0 0 Beğce Yetim
161
0 - 160 Semercioğlu Abdullah Ali 5 0 0 İbrahimin kardeşi Beğce Yetim
162
0 - 161 Orta Kır Hasanoğlu Hasan Ömer 45 0 0 Beğce
163
0 - 162 Orta Kara Yakuboğlu Mehmed Mustafa 40 0 0 Beğce
164
0 - 163 Orta Ter Koca Hasanoğlu Mehmed Mehmed 0 0 0 Beğce
165
0 - 164 Orta Ak Torunoğlu İsmail Mustafa 66 0 0 Beğce
166
0 - 165 Uzun Kır Torunoğlu Ömer Mehmed 50 0 0 Beğce
167
0 - 166 Torunoğlu Ömer Mehmed Ahmed 8 0 0 oğlu Beğce
168
0 - 167 Orta Kara Ömeroğlu Ömer Mehmed 40 0 0 Beğce
169
0 - 168 Orta Köse Ömeroğlu Ömer Osman 30 0 0 Beğce
170
0 - 169 Ömeroğlu Ömer Osman İsmail 2 0 0 Osmanın oğlu Beğce
171
0 - 170 Uzun Ter Ömeroğlu Ömer Receb 25 0 0 Osmanın kardeşi Beğce
172
0 - 171 Uzun Ak Torunoğlu Hüseyin Süleyman 70 0 0 Beğce
173
0 - 172 Orta Kara Torunoğlu Hüseyin Süleyman Hüseyin 40 0 0 oğlu Beğce
174
0 - 173 Torunoğlu Hüseyin Süleyman Hüseyin Osman 5 0 0 Hüseyinin torunu Beğce
175
0 - 174 Torunoğlu Hüseyin Süleyman Hüseyin Mehmed 1 0 0 Süleymanın torunu Beğce
176
0 - 175 Orta Kır Torunoğlu Hüseyin İbrahim 58 0 0 Süleymanın kardeşi Beğce
177
0 - 176 Sakalsız Torunoğlu Hüseyin İbrahim Mehmed Emin 13 0 0 Beğce
178
0 - 177 Uzun Ak Çelebioğlu İbrahim Mustafa 65 0 0 oğlu Beğce
179
0 - 178 Uzun Kır Çelebioğlu Ahmed Abdurrahman 51 0 0 Beğce
180
0 - 179 Orta Kara Çelebioğlu Ahmed Abdurrahman Salih 24 0 0 oğlu Beğce
181
0 - 180 Uzun Ter Çelebioğlu Ahmed Abdurrahman İbrahim 22 0 0 oğlu Beğce
182
0 - 181 Orta Ak Çelebioğlu Mehmed Ali 61 0 0 Beğce
183
0 - 182 Orta Kumral Çelebioğlu Mehmed Ali Ahmed 30 0 0 Beğce
184
0 - 183 Çelebioğlu Mehmed Ali Osman 8 0 0 oğlu Beğce
185
0 - 184 Orta Sakalsız Çelebioğlu İsmail Halil 15 0 0 Beğce
186
0 - 185 Orta Kır Sarı Ahmedoğlu Mustafa Ali 50 0 0 Beğce
187
0 - 186 Orta Ter Sarı Ahmedoğlu Mustafa Ali İbrahim 18 0 0 oğlu Beğce
188
0 - 187 Uzunca Kumral Hamidoğlu İbrahim Mustafa 25 0 0 Beğce
189
0 - 188 Orta Sakalsız Hamidoğlu İbrahim Halil 19 0 0 Beğce
190
0 - 189 Orta Kara Ak Mehmedoğlu Osman Mehmed 45 0 0 Beğce
191
0 - 190 Ak Mehmedoğlu Osman Mehmed İsmail 8 0 0 oğlu Beğce
192
0 - 191 Uzunca Kara Ak Mehmedoğlu Ahmed Ali 35 45 1840 Beğce
193
0 - 192 Ak Mehmedoğlu Ahmed Ali Ahmed 8 0 0 oğlu Beğce
194
0 - 193 Ak Mehmedoğlu Ahmed Ali Mustafa 1 0 0 oğlu Beğce
195
0 - 194 Kısa Ter Hamidoğlu Osman Ahmed 25 0 0 Beğce
196
0 - 195 Uzun Kumral Hamidoğlu Mehmed Ali 48 0 0 Beğce
197
0 - 196 Orta Kara Ak Mehmedoğlu Ali Mustafa 30 0 0 Beğce
198
0 - 197 Kısa Ömeroğlu Ömer Abdullah 40 0 0 Beğce Tosun
199
0 - 198 Orta Kara Hüseyinoğlu Mehmed İsmail 30 0 0 Beğce
200
0 - 199 Uzun Kırca Çolanoğlu Hüseyin Mustafa 55 0 0 Beğce
201
0 - 200 Orta Kumral Demircioğlu Mehmed İbrahim 30 0 0 Beğce
202
0 - 201 Demircioğlu Mehmed İbrahim Durali 1 0 0 oğlu Beğce
203
0 - 202 Orta Ter Demircioğlu Mehmed Osman 18 0 0 kardeşi Beğce
204
0 - 203 Orta Kara İmamoğlu İbrahim İsmail 40 0 0 Beğce
205
0 - 204 İmamoğlu İbrahim İsmail Osman 8 0 0 oğlu Beğce
206
0 - 205 Orta Kumral İmamoğlu Ali Mustafa 28 0 0 Beğce
207
0 - 206 Orta Kara Ak Mehmedoğlu Mehmed Salih 45 0 0 Beğce
208
0 - 207 Ak Mehmedoğlu Mehmed Salih Emin 5 0 0 oğlu Beğce
209
0 - 208 Ahmedoğlu Mustafa Ahmed 50 0 0 Beğce
210
0 - 209 Yüzü tüysüz Ahmedoğlu Mustafa Ahmed Abdurrahman 15 0 0 oğlu Beğce
211
0 - 210 Ahmedoğlu Mustafa Ahmed Salih 12 0 0 oğlu Beğce
212
0 - 211 Orta Kır Musaoğlu Mehmed Ali 40 0 0 Beğce
213
0 - 212 Musaoğlu Mehmed Ali Mehmed Ali 1 0 0 oğlu Beğce
214
0 - 213 Orta Ter Davulcuoğlu Mehmed Ali 22 0 0 Beğce
215
0 - 214 Orta Kara Davulcuoğlu Mehmed Ahmed 38 0 0 kardeşi Beğce
216
0 - 215 Orta Ak Çalıkoğlu Abdullah Abdurrahman 70 0 0 Beğce
217
0 - 216 Orta Kumral ...oğlu Mehmed Ali 30 0 0 Beğce
218
0 - 217 Orta Kır Hüseyin Mehmed 60 0 0 Beğce
219
0 - 218 Uzun Ter Mustafa Hüseyin 25 0 0 Beğce Pek ince
220
0 - 219 Uzun Sarı Külahlıoğlu Mehmed Süleyman 35 0 0 Beğce
221
0 - 220 Uzun Kara Külahlıoğlu Mehmed Mustafa 25 0 0 Süleymanın kardeşi Beğce
222
0 - 221 Orta Ter Sarı Velioğlu Hüseyin Ali 28 0 0 Beğce
223
1 - 0 Abdullahoğlu Mustafa 0 0 0 Beğce
224
2 - 0 Baba Alioğlu Mehmed 0 0 0 Beğce
225
3 - 0 Şakirdoğlu Osman 0 0 0 Beğce