1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
1 - 1 Çakıroğlu Mehmed Salih 18 0 0 Bıyıklıalanı
2
2 - 0 Durakoğlu Ramazan 0 0 0 Bıyıklıalanı
3
2 - 1 Durakoğlu Ramazan Mustafa 18 0 0 Bıyıklıalanı
4
2 - 2 Durakoğlu Ramazan Süleyman 10 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
5
2 - 3 Durakoğlu Ramazan Ali 8 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
6
3 - 0 Okçuoğlu Mehmed 0 0 0 Bıyıklıalanı
7
3 - 1 Okçuoğlu Mehmed Himmet 60 0 0 Bıyıklıalanı
8
3 - 2 Okçuoğlu Mehmed Himmet Süleyman 35 0 0 Bıyıklıalanı
9
3 - 3 Okçuoğlu Mehmed Himmet Süleyman İbrahim 0 0 0 Süleymanın oğlu Bıyıklıalanı
10
4 - 1 Abdurrahmanoğlu Mehmed Ahmed 75 0 0 Bıyıklıalanı
11
5 - 1 Okçuoğlu Mehmed Mustafa 40 0 0 Bıyıklıalanı
12
5 - 2 Okçuoğlu Mehmed Mustafa Mehmed 12 0 0 Bıyıklıalanı
13
5 - 3 Okçuoğlu Mehmed Mustafa Ahmed 9 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
14
5 - 4 Okçuoğlu Mehmed Mustafa Ramazan 0 0 0 Bıyıklıalanı 3 aylık
15
6 - 1 Durakoğlu Mustafa Ömer 60 0 0 Bıyıklıalanı
16
6 - 2 Durakoğlu Mustafa Ömer Emin 25 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
17
6 - 3 Durakoğlu Mustafa Ömer İbrahim 17 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
18
6 - 5 Durakoğlu Mustafa Ömer Mehmed 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
19
6 - 6 Durakoğlu Mustafa Ömer İbrahim 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
20
7 - 1 Kabak Hüseyinoğlu İbrahim Süleyman 30 0 0 Bıyıklıalanı
21
7 - 2 Kabak Hüseyinoğlu İbrahim Süleyman İbrahim 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
22
8 - 1 Ömer Beşeoğlu Mehmed 40 0 0 Bıyıklıalanı
23
8 - 2 Ömer Beşeoğlu Mehmed Halil 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
24
8 - 3 Ömer Beşeoğlu Mehmed İbrahim 1 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
25
8 - 4 Ömer Beşeoğlu Mehmed Ali 4 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
26
9 - 1 Mamakoğlu Mehmed Seyyid Yakub 50 0 0 Muhtar evvel Bıyıklıalanı
27
9 - 2 Mamakoğlu Mehmed Seyyid Yakub İbrahim 14 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
28
9 - 3 Mamakoğlu Mehmed Seyyid Yakub Yusuf 8 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
29
9 - 4 Mamakoğlu Mehmed Seyyid Yakub Mustafa 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
30
10 - 1 Kuloğlu Ahmed İnce Mehmed 50 0 0 Bıyıklıalanı
31
12 - 1 Balıoğlu Ali İbrahim 65 0 0 Bıyıklıalanı
32
12 - 2 Balıoğlu Ali İbrahim Ali 20 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
33
12 - 3 Balıoğlu Ali İbrahim Salih 17 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
34
12 - 4 Balıoğlu Ali İbrahim Hüseyin 15 0 0 E Bıyıklıalanı Asakiri Mansurede
35
13 - 0 Balıoğlu Hasan 0 0 0 Bıyıklıalanı
36
13 - 2 Balıoğlu Hasan Mustafa 20 0 0 Bıyıklıalanı
37
13 - 3 Balıoğlu Hasan Mehmed 14 0 0 Bıyıklıalanı
38
13 - 4 Balıoğlu Hasan Himmet 12 0 0 Bıyıklıalanı
39
14 - 1 Şimşiroğlu Ahmed Halil 55 0 0 Bıyıklıalanı
40
14 - 2 Şimşiroğlu Ahmed Halil İsmail 25 0 0 Bıyıklıalanı
41
14 - 3 Şimşiroğlu Ahmed Halil Hasan 0 0 0 E Bıyıklıalanı Asakiri Mansurede
42
14 - 4 Şimşiroğlu Ahmed Halil Hüseyin 9 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
43
15 - 1 Derviş Hasanoğlu Durmuş 40 0 0 Bıyıklıalanı
44
15 - 2 Derviş Hasanoğlu Durmuş Emin 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
45
16 - 1 Dervişoğlu Hasan Mehmed 35 0 0 Bıyıklıalanı
46
16 - 2 Dervişoğlu Hasan Mehmed Mustafa 7 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
47
17 - 0 Çoban Himmetoğlu Ebubekir 0 0 0 Bıyıklıalanı
48
17 - 1 Çoban Himmetoğlu Ebubekir Mehmed 17 0 0 Bıyıklıalanı
49
17 - 2 Çoban Himmetoğlu Ebubekir Hasan 5 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
50
18 - 1 Hacıoğlu Halil Mehmed 65 0 0 Bıyıklıalanı
51
18 - 2 Hacıoğlu Halil Mehmed Süleyman 25 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
52
18 - 3 Hacıoğlu Halil Mehmed Emin 18 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
53
19 - 1 Debbağoğlu Ahmed Ahmed 40 0 0 Bıyıklıalanı
54
19 - 2 Debbağoğlu Ahmed Ahmed Ali 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
55
20 - 0 Ekşioğlu Osman 0 0 0 Bıyıklıalanı
56
20 - 1 Ekşioğlu Osman İsmail 20 0 0 Bıyıklıalanı
57
20 - 2 Ekşioğlu Osman Süleyman 17 0 0 kardeşi E Bıyıklıalanı Tekaid Asakiri Topçu Kale-i Sultaniye
58
20 - 3 Ekşioğlu Osman Mehmed 12 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
59
21 - 1 Nasuhoğlu Mehmed Mehmed Ali 50 0 0 Bıyıklıalanı
60
21 - 2 Nasuhoğlu Mehmed Mehmed Ali Osman 12 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
61
22 - 1 Ali Beyoğlu Ali Halil 30 0 0 Bıyıklıalanı
62
22 - 2 Ali Beyoğlu Ali Halil Mehmed 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
63
23 - 1 Ahmedoğlu Ahmed İbrahim 90 0 0 Bıyıklıalanı
64
23 - 2 Ahmedoğlu Ahmed İbrahim Ali 40 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
65
23 - 3 Ahmedoğlu Mustafa 4 0 0 torunu Bıyıklıalanı
66
24 - 1 Molla Veli İbrahim 60 0 0 Bıyıklıalanı
67
24 - 2 Molla Veli İbrahim Mustafa 30 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
68
24 - 3 Molla Veli İbrahim Mehmed 13 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
69
24 - 4 Molla Veli İbrahim Ali 7 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
70
25 - 1 Ahlatçıoğlu İsmail Durali 12 0 0 Bıyıklıalanı
71
26 - 1 Abdurrahmanoğlu Molla Ali 70 0 0 Bıyıklıalanı
72
26 - 2 Abdurrahmanoğlu Molla Ali Abdullah 9 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
73
26 - 3 Abdurrahmanoğlu Molla Ali Ömer 3 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
74
26 - 4 Abdurrahmanoğlu Molla Ali Emin 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
75
27 - 1 Abdurrahman Molla Veli 60 0 0 Bıyıklıalanı
76
27 - 2 Abdurrahman Molla Veli Mehmed 25 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
77
27 - 3 Abdurrahman Molla Veli Mustafa 0 0 0 oğlu E Bıyıklıalanı Redif Asakiri Hümayunda Bursada
78
27 - 4 Abdurrahman Molla Veli Yunus 18 0 0 oğlu Bıyıklıalanı Çolak
79
27 - 5 Abdurrahman Molla Veli İbrahim 14 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
80
27 - 6 Abdurrahman Molla Veli Ali 12 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
81
27 - 7 Abdurrahman Molla Veli Hasan 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
82
28 - 1 Kaykıoğlu Salih İsmail 40 0 0 Bıyıklıalanı
83
28 - 2 Kaykıoğlu Salih İsmail Salih 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
84
28 - 3 Kaykıoğlu Salih İsmail Süleyman 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
85
29 - 1 Akçaoğlu Mehmed Ahmed 40 0 0 Bıyıklıalanı
86
29 - 2 Akçaoğlu Mehmed Ahmed Ali 11 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
87
29 - 3 Akçaoğlu Mehmed Ahmed Mehmed 9 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
88
29 - 4 Akçaoğlu Mehmed Ahmed İsmail 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
89
29 - 5 Akçaoğlu Mehmed Ahmed Mustafa 1 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
90
30 - 0 Ekşioğlu Ömer 0 0 0 Bıyıklıalanı
91
30 - 1 Ekşioğlu Ömer Hüseyin 20 0 0 Bıyıklıalanı
92
30 - 2 Ekşioğlu Ömer Hasan 16 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
93
30 - 3 Ekşioğlu Ömer Halil 12 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
94
31 - 1 Nasuh Süleyman 12 0 0 Bıyıklıalanı
95
32 - 1 Ali Beyoğlu Osman İsmail Ağa 64 0 0 Bıyıklıalanı
96
32 - 2 Ahmed İsmail 30 0 0 Damadı Muhtar-ı sani Bıyıklıalanı
97
32 - 3 Ahmed İsmail Numan 4 0 0 damadının oğlu Bıyıklıalanı
98
32 - 4 Ahmed İsmail Ali 1 0 0 damadının oğlu Bıyıklıalanı
99
32 - 5 Mehmed Ahmed 29 0 0 İsmail ağanın kız kardeşinin oğlu Bıyıklıalanı Meczub
100
32 - 6 Mehmed Ahmed Osman 2 0 0 Bıyıklıalanı
101
33 - 1 Çavuşoğlu Ali Mehmed 68 0 0 68 Bıyıklıalanı
102
33 - 2 Çavuşoğlu Ali Mehmed Salih 35 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
103
33 - 3 Çavuşoğlu Ali Mehmed Ahmed 6 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
104
33 - 4 Çavuşoğlu Ali Mehmed İbrahim 4 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
105
33 - 5 Çavuşoğlu Ali Mehmed Salih Osman 3 0 0 Salihin oğlu Bıyıklıalanı
106
33 - 6 Çavuşoğlu Ali Mehmed Salih Mustafa 2 0 0 Salihin oğlu Bıyıklıalanı
107
34 - 1 Abdülkadiroğlu İsmail Halil 60 0 0 Bıyıklıalanı
108
34 - 2 Abdülkadiroğlu İsmail Halil Durmuş 30 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
109
34 - 3 Abdülkadiroğlu İsmail Halil Hüseyin 0 0 0 E Bıyıklıalanı Redif Asakiri Hümayunda Bursada
110
34 - 4 Abdülkadiroğlu İsmail Halil Ebubekir 18 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
111
34 - 5 Abdülkadiroğlu İsmail Halil Hasan 16 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
112
35 - 1 Kuloğlu Süleyman Ahmed 40 0 0 Bıyıklıalanı
113
35 - 2 Kuloğlu Süleyman Ahmed Süleyman 0 0 0 oğlu E Bıyıklıalanı Kale-i Sultaniye de topçu
114
35 - 3 Kuloğlu Süleyman Ahmed Yusuf 18 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
115
35 - 4 Kuloğlu Süleyman Ahmed Emin 12 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
116
36 - 0 Hacıoğlu Koca Ali 0 0 0 Bıyıklıalanı
117
36 - 1 Hacıoğlu Koca Ali Mehmed 30 0 0 Bıyıklıalanı
118
36 - 2 Hacıoğlu Koca Ali Mehmed Veli 5 0 0 oğlu Bıyıklıalanı
119
37 - 1 Hacıoğlu Koca Ali Arif 35 0 0 E Bıyıklıalanı Asakir
120
37 - 2 Hacıoğlu Koca Ali İbrahim 12 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
121
37 - 3 Hacıoğlu Koca Ali Himmet 12 0 0 kardeşi Bıyıklıalanı
122
38 - 1 Çiloğlu Mehmed Salih 30 0 0 Bıyıklıalanı
123
38 - 2 Çiloğlu Mehmed Salih Şerif 1 0 0 oğlu Bıyıklıalanı Henüz doğmuş
124
39 - 1 Yusuf Deli Mehmed 35 0 0 Bıyıklıalanı
125
39 - 2 Yusuf Deli Mehmed Ali 2 0 0 oğlu Bıyıklıalanı