1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Kethüdaoğlu İbrahim 36 0 0 Çakıryenice
2
0 - 2 Dedeoğlu Mehmed 35 0 0 Çakıryenice
3
0 - 3 Dedeoğlu Mehmed Abdurrahman 5 0 0 oğlu Çakıryenice
4
0 - 4 ...oğlu Mehmed 32 0 0 Çakıryenice
5
0 - 5 ...oğlu Mehmed Ali 4 0 0 oğlu Çakıryenice
6
0 - 6 ...oğlu Mehmed İbrahim 2 0 0 oğlu Çakıryenice
7
0 - 7 Dedeoğlu İsa 20 0 0 Çakıryenice
8
0 - 8 Dedeoğlu İbrahim 35 0 0 Çakıryenice
9
0 - 9 Kürdoğlu Mustafa 18 0 0 Çakıryenice
10
0 - 10 Kürdoğlu Ebubekir 13 0 0 kardeşi Çakıryenice
11
0 - 11 Kerimoğlu Ali 18 0 0 Çakıryenice
12
0 - 12 Kerimoğlu Ali Mehmed 1 0 1842 oğlu Çakıryenice
13
0 - 13 Kerimoğlu İbrahim 12 0 0 kardeşi Çakıryenice
14
0 - 14 Kerimoğlu İsmail 10 0 0 kardeşi Çakıryenice
15
0 - 15 Kerimoğlu Hüseyin 8 0 1841 kardeşi Çakıryenice
16
0 - 16 Gülek? Hüseyinoğlu Yusuf 45 0 0 Çakıryenice
17
0 - 17 Gülek? Hüseyinoğlu Yusuf Mehmed 16 0 1839 oğlu Çakıryenice
18
0 - 18 Gülek? Hüseyinoğlu Yusuf Ali 8 0 0 oğlu Çakıryenice
19
0 - 19 Kılıçoğlu Osman 20 0 0 Çakıryenice
20
0 - 20 Kılıçoğlu Bayram 8 0 0 kardeşi Çakıryenice
21
0 - 21 Kılıçoğlu İbrahim 20 0 0 Çakıryenice
22
0 - 22 Halil 12 0 0 İbrahimin kardeşi Çakıryenice
23
0 - 23 Habiboğlu Ali 10 0 0 Çakıryenice
24
0 - 24 Araboğlu Mustafa 50 0 0 Çakıryenice
25
0 - 25 Araboğlu Mustafa Emin 11 0 0 oğlu Çakıryenice
26
0 - 26 Araboğlu Mustafa İlyas 3 0 0 oğlu Çakıryenice
27
0 - 27 Çakıroğlu Musa 36 0 0 Çakıryenice
28
0 - 28 Çakıroğlu Musa Süleyman 4 0 0 oğlu Çakıryenice
29
0 - 29 Çakıroğlu Emir Ali 25 0 0 Çakıryenice
30
0 - 30 Çakıroğlu Emir Ali Halil 1 0 1840 oğlu Çakıryenice
31
0 - 31 ...lıoğlu Ali 11 0 0 Çakıryenice
32
0 - 32 ...lıoğlu Hasan 65 0 0 Amcası Çakıryenice
33
0 - 33 Abdioğlu Yakub 25 0 1842 Çakıryenice
34
0 - 34 Habiboğlu Osman 50 0 0 Çakıryenice
35
0 - 35 Habiboğlu Osman İbrahim 16 0 0 oğlu Çakıryenice
36
0 - 36 Habiboğlu Molla Halil 28 0 0 İmam Çakıryenice
37
0 - 37 Habiboğlu Molla Halil Mehmed 5 0 0 oğlu Çakıryenice
38
0 - 38 Habiboğlu Molla Halil Habib 2 0 0 oğlu Çakıryenice
39
0 - 39 Habiboğlu Hüseyin 25 0 0 Çakıryenice
40
0 - 40 Habiboğlu Hasan 15 0 1839 Hüseyinin kardeşi Çakıryenice
41
0 - 41 Habiboğlu Abbas 11 0 0 Çakıryenice
42
0 - 42 Habiboğlu Mehmed 30 0 0 Çakıryenice
43
0 - 43 Gülek? Hüseyinoğlu Hasan 15 0 0 Çakıryenice
44
0 - 44 Alacaoğlu Ali 37 0 0 Çakıryenice
45
0 - 45 Alacaoğlu Mustafa 15 0 0 Çakıryenice
46
0 - 46 Seferoğlu Ali 50 0 0 Çakıryenice
47
0 - 47 Seferoğlu Ali Ali 15 0 0 oğlu Çakıryenice
48
0 - 48 Seferoğlu Ali Mehmed 7 0 0 oğlu Çakıryenice
49
0 - 49 Seferoğlu Ali Ahmed 4 0 0 oğlu Çakıryenice
50
0 - 50 Mahmudoğlu Osman 55 0 0 Çakıryenice
51
0 - 51 Mahmudoğlu Osman Osman 20 0 0 oğlu Çakıryenice
52
0 - 52 Mahmudoğlu Molla Yusuf 52 0 0 Çakıryenice
53
0 - 53 Mahmudoğlu Halil 76 0 1842 Çakıryenice
54
0 - 54 Mahmudoğlu Halil Ali 20 0 0 oğlu Çakıryenice
55
0 - 55 Mahmudoğlu Halil Hüseyin 0 0 1841 oğlu Çakıryenice
56
0 - 56 Mahmudoğlu Recep 25 0 0 Çakıryenice
57
0 - 57 Mahmudoğlu Hüseyin 22 0 1841 Kardeşi Çakıryenice
58
0 - 58 Mahmudoğlu Ali 16 0 0 Kardeşi Çakıryenice
59
0 - 59 Gülek? Hüseyinoğlu Ali 23 0 0 Çakıryenice