1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Orta Kır Kocabaşoğlu Mehmed 45 55 1840 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
2
0 - 2 Kocabaşoğlu Mehmed Ahmed 9 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
3
0 - 3 Kocabaşoğlu Mehmed Mustafa 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
4
0 - 4 Uzun Köse Sığındıoğlu Molla Mehmed 33 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
5
0 - 5 Sığındıoğlu Molla Mehmed Yusuf 5 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
6
0 - 6 Sığındıoğlu Molla Mehmed Ali 3 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
7
0 - 7 Sığındıoğlu Molla Mehmed Mustafa 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
8
0 - 8 Uzun Ak Sığındıoğlu Derviş Süleyman 65 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
9
0 - 9 Uzun Kara Sığındıoğlu Derviş Süleyman Molla Halil 27 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
10
0 - 10 Orta Sakalı çıkmamış Karaağızlıoğlu İsa 18 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
11
0 - 11 Uzun Kara Karaağızlıoğlu Molla İbrahim 45 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
12
0 - 12 Orta Sakalı çıkmamış Karaağızlıoğlu Molla İbrahim Mehmed 15 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
13
0 - 13 Karaağızlıoğlu Molla İbrahim Süleyman 8 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
14
0 - 14 Karaağızlıoğlu Molla İbrahim İslam 5 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
15
0 - 15 Uzun Sarı Karaağızlıoğlu Veli 45 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
16
0 - 16 Karaağızlıoğlu Veli Emin 11 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
17
0 - 17 Orta Köse Kara Velioğlu Mehmed 40 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
18
0 - 18 Orta Kumral Kara Velioğlu Mehmed Ali 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
19
0 - 19 Sakalsız Kara Velioğlu Mehmed İsmail 14 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
20
0 - 20 Orta Kır ... Alioğlu Himmet 55 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
21
0 - 21 Uzun Sakalsız ... Alioğlu Himmet Mehmed 15 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
22
0 - 22 Uzun Kara ... Alioğlu Himmet Ali 30 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
23
0 - 23 ... Alioğlu Himmet Mustafa 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
24
0 - 24 Kocabaşoğlu Mehmed 30 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
25
0 - 25 Kocabaşoğlu Mehmed Halil 1 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
26
0 - 26 Uzun Sarı Kocabaşoğlu İsmail Mehmed 30 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
27
0 - 27 Kocabaşoğlu İsmail Mehmed Himmet 11 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
28
0 - 28 Kocabaşoğlu İsmail Mehmed İsmail 2 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
29
0 - 29 Orta Ak Sakızcı yada ... oğlu Alim 70 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
30
0 - 30 Uzun Sakalı çıkmamış Sakızcı yada ... oğlu Alim Hasan 23 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
31
0 - 31 Orta Kara Dedeoğlu Veli 45 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
32
0 - 32 Dedeoğlu Veli Mehmed 3 0 0 Mehmedin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
33
0 - 33 Uzun Ter Dedeoğlu Halil 20 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
34
0 - 34 Sakalı çıkmamış Dedeoğlu Ali 15 0 0 Halilin kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
35
0 - 35 Orta Sakalı çıkmamış Dedeoğlu Hüseyin 15 0 0 Halilin amcası ğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
36
0 - 36 Dedeoğlu Mustafa 12 0 0 Halilin kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
37
0 - 37 Orta Kır İmamoğlu Yakub 60 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
38
0 - 38 İmamoğlu Yakub Mustafa 3 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
39
0 - 39 İmamoğlu Yakub Yusuf 2 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
40
0 - 40 Orta Ter İmamoğlu Yakub Ali 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
41
0 - 41 Orta Ak Kara Hüseyinoğlu Mehmed 70 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
42
0 - 42 Orta Ter Kara Hüseyinoğlu Mehmed Ali 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
43
0 - 43 Orta Kumral Kara Hüseyinoğlu Mehmed Molla Hüseyin 35 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
44
0 - 44 Orta Köse Kara Hüseyinoğlu Mehmed Mustafa 30 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
45
0 - 45 Kara Hüseyinoğlu Mehmed Mustafa Ahmed 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
46
0 - 46 Orta Ak Kabasakallıoğlu Halil 70 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
47
0 - 47 Orta Kara Kabasakallıoğlu Halil Mehmed 35 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
48
0 - 48 Orta Kara Koca Alioğlu Hüseyin 45 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
49
0 - 49 Koca Alioğlu Hüseyin Mustafa 3 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
50
0 - 50 Orta Sarı Rahmanımoğlu İbrahim 35 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
51
0 - 51 Orta Köse Kabasakallıoğlu Yakub 40 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
52
0 - 52 Kabasakallıoğlu Yakub Ali 12 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
53
0 - 53 Kabasakallıoğlu Yakub Süleyman 6 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
54
0 - 54 Kabasakallıoğlu Yakub Mustafa 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
55
0 - 55 Uzun Kumral Eyüboğlu Yakub 44 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
56
0 - 56 Sakalı çıkmamış Eyüboğlu Yakub Mehmed 0 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
57
0 - 57 Orta Kumral Eyüboğlu Emin 40 0 0 Yakubun kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
58
0 - 58 Eyüboğlu Emin Eyüb 4 0 0 Eminin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
59
0 - 59 Eyüboğlu Emin Ebubekir 1 0 0 Eminin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
60
0 - 60 Uzun Kumral Çekiçoğlu Mehmed 48 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
61
0 - 61 Çekiçoğlu Mehmed Emin 5 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
62
0 - 62 Çekiçoğlu Mehmed Abdullah 3 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
63
0 - 63 Uzun Ter Çekiçoğlu Ali 22 0 0 kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
64
0 - 64 Uzun Kır Karamanoğlu Mustafa 50 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
65
0 - 65 Sakalsız Karamanoğlu Yusuf 12 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
66
0 - 66 Karamanoğlu Mustafa Ali 5 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
67
0 - 67 Karamanoğlu Mustafa Halil 3 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
68
0 - 68 Orta Kumral Koca Hüseyinoğlu Halil 0 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
69
0 - 69 Orta Ter Koca Hüseyinoğlu Halil Ali 20 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
70
0 - 70 Orta Sarı Koca Hüseyinoğlu Halil Mehmed 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
71
0 - 71 Orta Sakalı çıkmamış Ferhadoğlu Mehmed 22 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
72
0 - 72 Orta Ter Ferhadoğlu İsmail 20 0 0 Mehmedin kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
73
0 - 73 Uzun Kır Eyüboğlu Hüseyin 60 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
74
0 - 74 Uzun Ter Eyüboğlu Hüseyin Mehmed 20 0 0 Hüseyinin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
75
0 - 75 Eyüboğlu Hüseyin Süleyman 8 0 0 Hüseyinin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
76
0 - 76 Orta Kır Ferhadoğlu Yakub 45 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
77
0 - 77 Sakalı çıkmamış Ferhadoğlu Yakub Ömer 12 0 0 Yakubun oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
78
0 - 78 Ferhadoğlu Yakub Ömer Hasan 1 0 0 Ömerin oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
79
0 - 79 Orta Köse Usta Ahmedoğlu İbrahim 0 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
80
0 - 80 Orta Köse Usta Ahmedoğlu İbrahim ... 31 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
81
0 - 81 Usta Ahmedoğlu İbrahim Osman 1 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
82
0 - 82 Orta Kır Usta Ahmedoğlu Abdullah 58 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
83
0 - 83 Uzun Sakalı çıkmamış Usta Ahmedoğlu Abdullah Ali 20 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
84
0 - 84 Orta Kara Usta Ahmedoğlu Abdullah Mehmed 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
85
0 - 85 Orta Ter Halil 15 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
86
0 - 86 Ahmed 8 0 0 Halilin kardeşi Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
87
0 - 87 Uzun Ter Kara Hüseyinoğlu Osman 22 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
88
0 - 88 Orta Kır Görenoğlu Hüseyin 80 91 1841 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
89
0 - 89 Orta Köse Görenoğlu Hüseyin İbrahim 40 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
90
0 - 90 Görenoğlu Hüseyin İbrahim Hüseyin 4 0 0 Torunu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
91
0 - 91 Görenoğlu Hüseyin İbrahim Mehmed 2 0 0 Torunu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
92
0 - 92 Orta Keleşoğlu Halil 50 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
93
0 - 93 Orta Ter Keleşoğlu Halil İbrahim 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
94
0 - 94 Keleşoğlu Halil Yusuf 6 0 0 Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
95
0 - 95 Keleşoğlu Süleyman 2 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler
96
0 - 96 Keleşoğlu Halil Mustafa 25 0 0 oğlu Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler