1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Öksüzoğlu Ömer 65 0 0 Argın
2
0 - 2 Öksüzoğlu Ömer Ali 25 0 0 Argın
3
0 - 3 Zırladıoğlu Osman 11 0 0 Argın
4
0 - 4 Zırladıoğlu Mustafa 9 0 0 Kardeşi Argın
5
0 - 5 Zırladıoğlu Mehmed Emin 6 0 0 Kardeşi Argın
6
0 - 6 Zırladıoğlu Mehmed 3 0 0 Kardeşi Argın
7
0 - 7 Kara Hasanoğlu Salih 24 0 0 Zırladıoğlu Osmanın üvey babası Argın
8
0 - 8 Kara Haliloğlu Musa 41 0 0 Argın
9
0 - 9 Kara Mehmedoğlu Mustafa 35 0 0 Argın
10
0 - 10 Molla Hasan 27 0 0 Argın
11
0 - 11 Kara Mehmedoğlu Mehmed 18 0 0 Argın
12
0 - 12 Öksüzoğlu Mehmed 45 0 0 Argın
13
0 - 13 Öksüzoğlu Mehmed Hasan 24 0 0 oğlu Argın
14
0 - 14 Öksüzoğlu Mehmed Hüseyin 15 0 1839 oğlu Argın Asakiri Mansurede
15
0 - 15 Uzun Alioğlu Mustafa 41 0 0 Argın
16
0 - 16 Uzun Alioğlu Mustafa İbrahim 11 0 0 oğlu Argın
17
0 - 17 Öksüzoğlu Himmet 37 0 0 Argın
18
0 - 18 Öksüzoğlu Himmet Osman 18 0 0 oğlu Argın
19
0 - 19 Öksüzoğlu Mehmed 37 0 0 Argın
20
0 - 20 Öksüzoğlu İbrahim 28 0 0 Mehmedin kardeşi Argın
21
0 - 21 Öksüzoğlu Mehmed Ali 1 0 0 Mehmedin oğlu Argın
22
0 - 22 Haliloğlu Ali 41 0 0 Argın
23
0 - 23 Haliloğlu Süleyman 35 0 0 Argın
24
0 - 24 Kara Osmanoğlu Hüseyin 21 0 0 Argın
25
0 - 25 Hasancıkoğlu? Yakub 51 0 0 Argın
26
0 - 26 Hasancıkoğlu? Yakub Mehmed 9 0 0 oğlu Argın
27
0 - 27 Hasancıkoğlu? Yakub İsmail 7 0 0 oğlu Argın
28
0 - 28 Hasancıkoğlu? Yakub Ömer 1 0 0 oğlu Argın
29
0 - 29 Yılanoğlu Hüseyin 50 0 0 Argın
30
0 - 30 Yılanoğlu Hüseyin Mustafa 21 0 0 oğlu Argın
31
0 - 31 Yılanoğlu Hüseyin Molla Ali 13 0 0 oğlu Argın
32
0 - 32 Yılanoğlu İsmail 48 0 1842 Argın
33
0 - 33 Yılanoğlu İsmail Ali 20 0 1842 oğlu Argın
34
0 - 34 Dulunoğlu? Hüseyin 30 0 0 Argın
35
0 - 35 Dulunoğlu? Ali 18 0 0 Hüseyinin kardeşi Argın
36
0 - 36 Helvacıoğlu Molla Hasan 32 0 0 Argın
37
0 - 37 Kara Hasan 45 0 0 Argın
38
0 - 38 Kara Hasan Hüseyin 8 0 0 oğlu Argın
39
0 - 39 Tosunoğlu Ahmed 80 0 0 Argın
40
0 - 40 Tosunoğlu Ahmed İbrahim 40 0 0 oğlu Argın
41
0 - 41 Tosunoğlu Ahmed Halil 25 0 0 oğlu Argın
42
0 - 42 Köseoğlu İsmail 12 0 0 Argın
43
0 - 43 Ahmed 0 0 1842 Köseoğlu İsmailin Üvey babası Argın
44
0 - 44 Velioğlu Yakub 40 0 1841 Argın
45
0 - 45 Velioğlu Yakub Ali 9 0 0 oğlu Argın
46
0 - 46 Velioğlu Yakub Mehmed 6 0 0 oğlu Argın
47
0 - 47 Velioğlu Yakub Osman 0 0 0 oğlu Argın
48
0 - 48 Velioğlu Ahmed 30 0 0 Kardeşi Argın müzellef(zülüflü) sakallı
49
0 - 49 Velioğlu Veli 25 0 0 Argın
50
0 - 50 Halil 18 0 0 Argın Kale-i Sultaniyede(Çanakkale) topçu
51
0 - 51 Hüseyin 16 0 0 Halilin kardeşi Argın
52
0 - 52 Balıoğlu İsa 28 0 0 Argın
53
0 - 53 Hacı Osman 80 0 0 Semerci Argın
54
0 - 54 Balıoğlu Halil 16 0 0 Argın
55
0 - 55 Balıoğlu İsa 8 0 0 Halilin kardeşi Argın
56
0 - 56 Sarıoğlu Ahmed Hüseyin 10 0 0 Argın
57
0 - 57 Sarıoğlu Ahmed Mehmed 8 0 0 kardeşi Argın
58
0 - 58 Sarıoğlu İbrahim Mehmed 12 0 0 Argın
59
0 - 59 Sarıoğlu İbrahim Halil 8 0 0 kardeşi Argın
60
0 - 60 Sarıoğlu İbrahim Ali 5 0 0 kardeşi Argın
61
0 - 61 Kızıl Ömeroğlu Mehmed 55 0 0 Argın
62
0 - 62 Kızıl Ömeroğlu Mehmed Ali 28 0 0 oğlu Argın
63
0 - 63 Dumanoğlu Molla Mehmed 37 0 0 Argın
64
0 - 64 Dumanoğlu Molla Mehmed Süleyman 0 0 0 oğlu Argın
65
0 - 65 Dumanoğlu Molla Mehmed Mustafa 1 0 0 oğlu Argın
66
0 - 66 Koca Ömeroğlu Halil 50 0 1840 Argın
67
0 - 67 Koca Ömeroğlu Halil Yakub 25 0 0 oğlu Argın
68
0 - 68 Hizmetkaroğlu Süleyman 41 0 0 Argın
69
0 - 69 Boduroğlu İsmail 25 0 0 Argın
70
0 - 70 Kara Bacakoğlu? Hüseyin 50 0 0 Argın
71
0 - 71 Kara Bacakoğlu? Hüseyin Ömer 3 0 0 oğlu Argın
72
0 - 72 Balıoğlu Hüseyin 35 0 0 Argın
73
0 - 73 Balıoğlu Hüseyin Hasan 4 0 0 oğlu Argın
74
0 - 74 Balıoğlu Hüseyin Osman 1 0 0 oğlu Argın
75
0 - 75 Demircioğlu Salih 55 0 0 Argın
76
0 - 76 Demircioğlu Salih Hüseyin 23 0 0 oğlu Argın
77
0 - 77 Ali 0 0 0 Argın redif asakiri hümayunda
78
0 - 78 Demircioğlu İsmail 60 0 1839 Argın
79
0 - 79 Demircioğlu İsmail Mehmed 30 0 0 oğlu Argın
80
0 - 80 Kara Mustafaoğlu Ali 30 0 0 Argın
81
0 - 81 Kara Mustafaoğlu Ali Mustafa 1 0 1840 oğlu Argın
82
0 - 82 Demirci Süleymanoğlu Mustafa 30 0 0 Argın
83
0 - 83 Demirci Süleymanoğlu Ali 9 0 1841 Mustafanın kardeşi Argın
84
0 - 84 Sarıoğlu Hüseyin 35 0 0 Argın
85
0 - 85 Velioğlu İbrahim 41 0 1840 Argın
86
0 - 86 Velioğlu İbrahim Mehmed 3 0 1257 oğlu Argın
87
0 - 87 Velioğlu İbrahim Yakub 1 0 1840 oğlu Argın
88
0 - 88 Kara Ahmedoğlu Mehmed 30 0 0 Argın
89
0 - 89 Kara Ahmedoğlu Mustafa 25 0 1838 Mehmedin kardeşi Argın
90
0 - 90 Kırlı Osmanoğlu Mustafa 45 0 0 Kara Ahmedoğlu Mehmedin üvey babaları Argın
91
0 - 91 Kırlı Osmanoğlu Mustafa Hasan 9 0 0 oğlu Argın
92
0 - 92 Kırlı Osmanoğlu Musa 30 0 0 Argın
93
0 - 93 Çakır Osmanoğlu Mustafa 50 0 0 Argın
94
0 - 94 Çakır Osmanoğlu Molla Ahmed 35 0 0 Argın