1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Hacı Kasımoğlu Aksakal Mehmed 59 0 0 Çeribaşı
2
0 - 2 Hacı Kasımoğlu Aksakal Mehmed Arif 20 0 0 oğlu Çeribaşı
3
0 - 3 Hacı Kasımoğlu Aksakal Mehmed Osman 18 0 0 oğlu Çeribaşı redif asakiri hümayunda
4
0 - 4 Hacı Kasımoğlu Aksakal Mehmed Kasım 10 0 0 oğlu Çeribaşı
5
0 - 5 İlyasoğlu Veli 55 0 1842 Çeribaşı
6
0 - 6 İlyasoğlu Veli Abdi 24 0 0 oğlu Çeribaşı
7
0 - 7 İlyasoğlu Veli Ömer 18 0 0 oğlu Çeribaşı
8
0 - 8 İlyasoğlu Veli Mehmed 12 0 0 oğlu Çeribaşı
9
0 - 9 Abidinoğlu Ali 3 0 0 Çeribaşı
10
0 - 10 Himmetoğlu? Himmet 36 0 0 Çeribaşı
11
0 - 11 Himmetoğlu? Himmet Mehmed 8 0 0 oğlu Çeribaşı
12
0 - 12 Himmetoğlu? Himmet Osman 1 0 0 oğlu Çeribaşı
13
0 - 13 Ahmed Kethüdaoğlu İbrahim 35 0 0 Çeribaşı
14
0 - 14 Ahmed Kethüdaoğlu İbrahim Hasan 8 0 0 oğlu Çeribaşı
15
0 - 15 Ahmed Kethüdaoğlu İbrahim Mehmed 5 0 0 oğlu Çeribaşı
16
0 - 16 Ahmed Kethüdaoğlu İbrahim Halil 3 0 0 oğlu Çeribaşı
17
0 - 17 Kocabaşoğlu Ahmed 30 0 0 Çeribaşı
18
0 - 18 Çalıkoğlu Mustafa 35 0 0 Çeribaşı
19
0 - 19 Abidinoğlu Sarı Mehmed 65 0 1841 Çeribaşı
20
0 - 20 Abidinoğlu Sarı Mehmed Mustafa 31 0 0 oğlu Çeribaşı
21
0 - 21 Abidinoğlu Yusuf 12 0 0 Sarı Mehmedin üvey oğlu Çeribaşı
22
0 - 22 Abidinoğlu İsmail 33 0 0 Çeribaşı
23
0 - 23 Abidinoğlu İsmail Halil 3 0 0 oğlu Çeribaşı
24
0 - 24 Abidinoğlu İsmail Abidin 1 0 0 oğlu Çeribaşı
25
0 - 25 Abidinoğlu Kara Ali 20 0 1839 Çeribaşı
26
0 - 26 Kazakoğlu Mehmed 45 0 0 Çeribaşı
27
0 - 27 Kazakoğlu Mehmed Ali 4 0 0 oğlu Çeribaşı
28
0 - 28 Kazakoğlu Mehmed Tahir 2 0 0 oğlu Çeribaşı
29
0 - 29 Molla Yusufoğlu Yusuf 46 0 0 Çeribaşı
30
0 - 30 Molla Yusufoğlu Yusuf Mehmed 17 0 0 oğlu Çeribaşı
31
0 - 31 Molla Yusufoğlu Yusuf Halil 4 0 0 oğlu Çeribaşı
32
0 - 32 Sakaoğlu Mehmed 36 0 0 Çeribaşı
33
0 - 33 Kavalakoğlu Osman 9 0 0 Çeribaşı
34
0 - 34 Kavalakoğlu İbrahim 5 0 1842 kardeşi Çeribaşı
35
0 - 35 Musa Hacıoğlu İbrahim 38 0 0 Çeribaşı
36
0 - 36 Musa Hacıoğlu İbrahim Mehmed 16 0 0 oğlu Çeribaşı
37
0 - 37 Musa Hacıoğlu İbrahim Ömer 12 0 0 oğlu Çeribaşı
38
0 - 38 Gökdağlıoğlu Mustafa 24 0 0 Çeribaşı
39
0 - 39 Gökdağlıoğlu ... 13 0 0 Çeribaşı
40
0 - 40 İmamoğlu Celil 18 0 0 Çeribaşı
41
0 - 41 Said Bey 35 0 0 Tımarlı Süvari, tekaid(emekli) Çeribaşı
42
0 - 42 Said Bey Mehmed 9 0 0 Çeribaşı
43
0 - 43 Said Bey Mustafa 7 0 0 oğlu Çeribaşı
44
0 - 44 Zorağaoğlu Seyyid Mustafa 0 0 1840 Çeribaşı
45
0 - 45 Zorağaoğlu Seyyid Mustafa Ahmed 3 0 0 oğlu Çeribaşı
46
0 - 46 Yazıcızade Mehmed 44 0 0 Tımarlı Süvari, tekaid(emekli) Çeribaşı