1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 0 Sekbanoğlu Mustafa Ali 6 0 0 oğlu Hemşehriler
2
0 - 1 Sekbanoğlu Mustafa 41 0 0 Hemşehriler
3
0 - 3 Sekbanoğlu Mustafa İsmail 1 0 0 Hemşehriler
4
0 - 4 Koca Haliloğlu İbrahim 32 0 0 Hemşehriler
5
0 - 5 Emir Ahmedoğlu Halil 41 0 0 Hemşehriler
6
0 - 6 Emir Ahmedoğlu Halil Ali 12 0 0 Hemşehriler
7
0 - 7 Emir Ahmedoğlu Ömer 38 0 0 Hemşehriler
8
0 - 8 Emir Ahmedoğlu Ömer Ahmed 11 0 0 oğlu Hemşehriler
9
0 - 9 Mahmudoğlu Hasan 31 0 0 Hemşehriler
10
0 - 10 Mahmudoğlu Hüseyin 45 0 0 Hemşehriler
11
0 - 11 Yahalıkoğlu Ahmed 45 0 0 Hemşehriler
12
0 - 12 Yahalıkoğlu Ahmed Mustafa 20 0 0 Hemşehriler
13
0 - 13 Yahalıkoğlu Ahmed Halil 14 0 0 oğlu Hemşehriler
14
0 - 14 Yahalıkoğlu Ahmed İbrahim 8 0 0 oğlu Hemşehriler