1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 0 Yazıcıoğlu Halil 0 0 0 Çal
2
0 - 1 Uzun Kumral Yazıcıoğlu Halil Mustafa 30 0 0 Çal
3
0 - 2 Yazıcıoğlu Halil Mustafa Mehmed 6 0 0 oğlu Çal
4
0 - 3 Yazıcıoğlu Halil Mustafa Ahmed 2 0 0 oğlu Çal
5
0 - 4 Orta Kara Yazıcıoğlu Halil Ömer 25 0 0 kardeşi Çal
6
0 - 5 Uzun Ak Yazıcıoğlu Ahmed İbrahim 60 0 0 Çal
7
0 - 6 Uzun Ter Yazıcıoğlu Ahmed İbrahim İsmail 22 0 0 oğlu Çal
8
0 - 7 Yazıcıoğlu Ahmed İbrahim Abdurrahman 12 0 0 oğlu Çal