Belgeler


Trnak Resim Belge Bilgileri
1 Belge Ad : HAT_01381_54501_00001

Belge Tarihi : Hicri 0 - 0 - 1787 , Miladi 0 - 0 - 1203

Belge zeti :
 
Bursa'da Cizyedarzade hafidi Bahaeddin Efendi'nin dedesinden ald klliyetli mirasa mukabil Darbhane'ye  yz kese verdii ve 
daha para istenmesi zerine ald mirasn defterini ve suret-i taksimini gnderdii.

Devam

2 Belge Ad : HAT_01486_00020_002_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 26 - 9 - 1218 , Miladi 9 - 1 - 1804

Belge zeti :
 Bursa kalesi iinde Said(Sat) Fakih camii hitabetinin Ahmed Nureddin Halifeye verilmesine dair belge

Devam

3 Belge Ad : HAT_01505_00072_001_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 29 - 12 - 1222 , Miladi 27 - 2 - 1808

Belge zeti :
 Atranos(Orhaneli) nahiyesine tabi Bey Karyesinde yaptrlan mescide minber konularak camiye tebdili ve hitabet cihetinin Mehmed Emin Halife'ye tevcihi

Devam

4 Belge Ad : C__AS___00434_18058_001.jpg

Belge Tarihi : Hicri 14 - 11 - 1209 , Miladi 2 - 6 - 1795

Belge zeti :
Bayram enlik toplarn atarken yaralanarak len Elli bir Cemaatin yoldalarndan topu Sleymann validesine Valide Sultan
bin kuru atiyye vererek maa tahsisini emir etmi olduklarndan Bursa ipek tarts mukatasndan altm ake tevcihi 

Devam

5 Belge Ad : __DH___01322_000009_002_001.jpg

Belge Tarihi : Hicri 21 - 11 - 1312 , Miladi 16 - 5 - 1895

Belge zeti :
 Atranos(Orhaneli) kazasnn anak mevkiinde iskan olunan Batum muhacirlerinin tekil eyledikleri karyeye Osmaniye ad verilmesi

Devam

6 Belge Ad : HAT_01664_00079_001_001.jpg

Belge Tarihi : Hicri 0 - 0 - 0 , Miladi 0 - 0 - 0

Belge zeti :
Bursada smail Hakk Zavyiesinin hitabetinin eyh Muhammed Halifeye tevcih edilmesi hakknda

Devam

7 Belge Ad : HAT_01463_00027_001_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 6 - 7 - 1796 , Miladi 29 - 12 - 1210

Belge zeti :
 Bursa'da Selimzade dier ad Tahtal Camii hitabetinin es-Seyyid Mehmed Necmeddin Halife'ye tevcihi

Devam

8 Belge Ad : HAT_01451_00038_001_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 6 - 4 - 1789 , Miladi 10 - 7 - 1203

Belge zeti :
 Bursa'da Said Kad Camii hitabetinin Ahmed ve Osman halifelere itiraken tevcihi

Devam

9 Belge Ad : HAT_01463_00097_001_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 29 - 12 - 1210 , Miladi 5 - 7 - 1796

Belge zeti :
 Bursa'da Emir Sultan Camii hitabetinin Hamza Halife'ye tevcihi

Devam

10 Belge Ad : HAT_01511_00008_002_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 16 - 7 - 1810 , Miladi 13 - 6 - 1225

Belge zeti :
 Atranos kazasna tabi reler yada Havarlar karyesinde bulunan Hdavendigar sanca Alaybeyi Osman Aa Camii'nin hitabet cihetinin Zeynelabidin Halife'ye tevcihi.

Devam

11 Belge Ad : HAT_01543_00019_002_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 5 - 2 - 1234 , Miladi 4 - 12 - 1818

Belge zeti :
 Atranos nahiyesinin Bey karyesinde bulunan caminin hitabetinin Abdullah Halife'ye tevcihi.

Devam

12 Belge Ad : HAT_01629_00097_001_01.jpg

Belge Tarihi : Hicri 29 - 12 - 1255 , Miladi 4 - 3 - 1840

Belge zeti :
 Atranos nahiyesine bal Bey karyesinde bulunan caminin mahlul hitabet grevinin Halil Halife'ye tevcihi.

Devam

13 Belge Ad : HAT_01446_000043_001_01

Belge Tarihi : Hicri 11 - 7 - 1087 , Miladi 19 - 9 - 1676

Belge zeti :
 Gazi Timurta Paa Vakf'nn tevliyetine Bursa kadlar tarafndan yaplan mdahalenin engellenmesi ve 
mtevellisi Mustafa Efendi'ye zabt iin emr-i erif gnderilmesi. 

Devam

14 Belge Ad : I_MVL_00426_018693_004_001.jpg

Belge Tarihi : Hicri 4 - 6 - 1276 , Miladi 29 - 12 - 1859

Belge zeti :
 Bursa'da Molla Grani Mahallesi sakinlerinden Hac Mehmed'in katili Antalyal Mehmed'in cezasna dair.

Devam

15 Belge Ad : HAT_00178_07863_00001

Belge Tarihi : Hicri 29 - 12 - 1210 , Miladi 5 - 7 - 1796

Belge zeti :
 Bursa havalisinde zuhur eden Srkl Osman ve Kalyoncu nam akilerin avenesinden emir Hasan ve ilolan namlarndaki 
iki neferinin Bursa mtesellimi tarafndan helak olunduuna, ve Glpazar Ayan Kk Mehmed Aa ile Geyve Ayan 
Bekir Aa'ya binnefs hareketle ekya-y merkumenin ahz ve izalesi iin emir sdar olunacana dair.

Devam