Atranos Kazasında bulunan tımar ve zeametlerin hesaplarını gösterir defter. H:29.12.1251 , M:16.04.1836 Kaynak : BOA D.BİM.d / 42569 nolu defter

Atranos Kazasında vaki sarraf defterinden haric olunan eshab-ı yediyle kaza voyvodası tarafına iltizam oluna gelen zeamet ve tımarat perakendeleri defteridir
KöyKimNerede sakinŞöhretiDeğer
KuşlarSabiy(Ergenliğe girmemiş) Seyyid MehmedHarmancık Kazası Ece Köyü-200
Pınar ve Çeribaşı Köyleri ve
bağlı köyler ve mezraları
Ahmed SipahiHarmancık Kazasında Gökçeviran KöyüHacı Arifoğulları100
Pınar ve Çeribaşı Köyleri ve
bağlı köyler ve mezraları
Enderun-u Hümayun gediklerinden Abdi Bey Hassı zaimeden Miralay
esbak Eskişehirlizade Halil Bey yediyle iltizam olunur
--475
Sadağı , Kara Kusumlar,
Deli Ballar Köyleri
Lağımcı Süleyman AğaKepsud KazasıZaimzade550
Osmanlar Köyü ve bağlı olanlarİsmail SipahiPiri Beyler KöyüAlemdaroğlu180
Argın KöyüEmekli Ahmed SipahiKütahyaDilaramzade çırağı200
Argın KöyüHumbaracı Seyyid Abdüsselam SipahiAtranos Kazasında Çivili KöyüYazıcızade200
Güney KöyüHumbaracı Seyyid Ebu BekirKütahya-600
Güney KöyüSincanlızade Süleyman Ağa mukataa nazırı tarafından bi-ahval-i taksim sabık Mehmed Ağa tarafından zabıta ve taksir olunur--150
Güney KöyünMustafa SipahiKebsud Kazasında Balat KasabasıHacı Haliloğlu125
Kepsud Kazasında vaki Donuz Obası zeameti ...
Atranos Kazasında tabi Köyler ve
mezralarda olan hissesi o sene
Kepsud Kazası voyvodası iltizamıdır
Silahşöran-ı Hassadan Dayezade Hüseyin Bey--1600
Kınık Köyü ve bağlı olanlarSeyyid Mehmed Sipahiİnegöl Kazası Süpürtü KöyüEsir Hasan1000
Çöreler Köyü civarında Köpek Çayırı mezrası, Kütahya Sancağında Dağardı Kazasında Döker..? zeametini iltizam eder---200
Akçabük KöyüMehmed SipahiAtranos Kazasında Derecik KöyüKöle Mehmed50
Akçabük KöyüHumbaracı Seyyid İsmailAtranos Kazasında Akalan KöyüBudakzade50
Görülkü Köyünde ve Ortacılar mezrasıHumbaracı Ahmed ve Mehmed-humbara hane-i amirede Çivili Mehmed Halife derlermiş180
Celebler KöyüHumbaracı HüseyinAtranos Kazasında Akçasaz KöyüDeli Osman180
Karaçukur ve bağlı olanlarHumbaracı Abdullah ve karındaşı Halil-Kütahyalı Kolçakoğulları40
EmirKöy ve bağlı olanlar Harmancık Kazasında vaki
Eşen Zeameti parçaları ,
Harmancık ve voyvodası tarafından
iltizam olunur
--150
Serçeler KöyüSilahşöran-ı Hassadan Mehmed Raşid Ağa--50
Söğüd Köyü ve bağlı olanlarSabiy(Ergenliğe girmemiş) İsmailBursada Zindan Kapıdaİmamoğlu250
Söğüd Köyü ve bağlı olanlarSeyyid Mecid EmekliSoma civarında Giresun Köyü-225
Söğüd Köyü ve bağlı olanlarİsmail SipahiNallıhan KazasıMısırlıoğlu Çırağı130
Çerçiler Köyü ve bağlı olanlar ve
kazalar sabıkada olan parçalarıyle
... MustafaAtranos Kazasında Güney KöyüKahveci Ahmedoğlu450
Demirci Köyü ve bağlı olanlar ve kazalar
sabıkada olan parçalarıyle
Ali ve Hüseyin isimli sabiyler Atranos Kazasında Kınık KöyünHacı Eminoğulları600
Karalar ve Demirler ve Kavalcı Kara Pürçek zeameti parçalarıBursa Ayanı--600
KadıKöy ve Sarnıç KöyleriEmekli Mustafa SipahiGökçedağ Kazası-50
Kabaklar Köyü ve bağlı olanlar
Harmancık Kazasında Kepek Dere
zeameti parçaları
---150
Balaban Köyü ve bağlı olanlarKatip Mustafa Edib Efendi--35
Sultan Hisarı Kalesi tımar parçaları---150


Atranos Kazası dahilince vaki zeamet ve tımaratın kaza voyvodası tarafına iltizam olunub kendüleri .. iyledikleri ve ashabların isim ve şöhretleri beyan olunur
KöyKimNerede sakinŞöhretiNot
Düğüncüler KöyüDergah-ı ali gediklerinden Miralay
... es Seyyid Hüseyin Ağa
Atranos Kazası--
Akalan Köyü müstakil Gedikler zeametiHüseyin Ağa-Çorakzade-
Girencik ve Kuşlar ve Mazlumlar KöyleriAbdullah SipahiHarmancık Kazası Gökçe Viran KöyüNergisoğlu?-
Girencik KöyüEmekli MehmedHarmancık Kazası Gökçeviran KöyüAbdürrahimoğlu-
Virancık ve DanAğalı KöyleriMustafa Sipahi-Sagiroğlu-
... Demirci Köyü Küçük Hacı Beyler ve bağlı olanlarEmekli Süleyman fevt olup
oğlu Osman üzerine arz olmuş
Akalan KöyüBudakzade-
Demirci Köyü ve ... ve bağlı olanlarEmekli MustafaAğaçhisar KöyüFıkıoğlu-
Karaoğlanlar Köyü müstakil ve
... Köyü ve perakende sairesiyle
Humbaracı Osman-Çaka?başı-
Ağaçhsarı KöyüZeynelabidin SipahiAğaçhsarı Köyü--
Ağaçhsarı Köyü kurbunda
vaki mensuh tımar
Mehmed SadıkÇeribaşı KöyüYazıcızade-
K.. Köyü ve Karaca Kaya mezrasıHumbaracı HalilBelen KöyüYörük Haliloğlu-
Çakır Yenice ve Sagirler Köyleri ve bağlı olanlarMehmed SipahiSagirler KöyüDumanlıoğlu-
Çakır Yenice ve Sagirler KöyleriEmekli MehmedCelebler KöyüDumanlıoğlu-
Sadağı ve Kusumlar ve
Dedeli Ballar Köyleri
Humbaracı İbrahimSadağıÖmer Güloğlu-
Dündar Köyü Miralay-ı Hüdavendigar
Şehid İsmail Ağa
Harmancık Kazası Gökçeviran KöyüHacı Arifoğulları-
Aluca Köyü ve bağlı olanlarHumbaracı Hacı Hasan ve MehmedYenice KöyüAhmed SipahioğullarıHacı Hasan esir
Kadı KöyüEmekli İsmailDere Köyü... Kethüda-
Kadı KöyüEmekli İbrahimDere KöyüAbdullah Sipahioğlu-
K.. Köyü ve Karaca Kaya mezrasıHumbaracı HalilBelen KöyüYörük Haliloğlu-
Mazlumlar KöyüAhmed SipahiGökçeviran KöyüTaralcıoğlu-
Mazlumlar ve Kuşlar KöyleriMustafa SipahiGökçeviran KöyüÇeribaşıoğlu-
Kaza-i mezkure dahilinde vaki Mürsel Budaklar K.. tımarıŞeyh İsmailBursa--


Atranos Kazasına müzaf İlbise? Köyleri Eşkincili mülhak tımar olmak üzere tasarruf iderler
Köy
Karıncalı ve Yörükler Köyleri
Koçu Köyü
Orta Köyü
Süleyman Bey Köyü ve Çınarcık Köyü ve Baş Köyü